Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet I - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

3601. interrimspresident
3602. interrobang
3603. interrogativ
3604. interrogativa pronomen
3605. interrogativpronomen
3606. interrogativt pronomen
3607. intersektionalitet
3608. intersexualitet
3609. intersexuell
3610. interskandinavisk
3611. interstellär
3612. interstitialvätska
3613. interstitiell vätska
3614. intertextualitet
3615. intertextuell
3616. interurban
3617. intervall
3618. intervallskala
3619. intervallvis
3620. intervenera
3621. intervenerad
3622. intervenerande
3623. intervenerar
3624. intervenerbar
3625. intervenerbarhet
3626. intervenering
3627. intervenient
3628. intervention
3629. intervju
3630. intervjua
3631. intervjuad
3632. intervjuande
3633. intervjuar
3634. intervjuare
3635. intervjufråga
3636. intervjuobjekt
3637. intervjuoffer
3638. intervjuperson
3639. intervjuundersökning
3640. intervokalisk
3641. intestatarv
3642. intet
3643. intet nytt under solen
3644. intetdera
3645. intetsägande
3646. intig
3647. intighet
3648. intill
3649. intill denna dag
3650. intill denna stund
3651. intill förbannelse
3652. intilliggande
3653. intim
3654. intimhygien
3655. intimidera
3656. intimisera
3657. intimiserande
3658. intimisering
3659. intimist
3660. intimister
3661. intimitet
3662. intimitetsstörning
3663. intimrakning
3664. intimsfär
3665. intjack
3666. intjänad
3667. intjänandetid
3668. intog
3669. intolerabel
3670. intolerans
3671. intolerans intolerantia
3672. intolerant
3673. intolka
3674. intolkande
3675. intonation
3676. intonera
3677. intonerande
3678. intonerbar
3679. intonerbarhet
3680. intonering
3681. intorkning
3682. intoxikation
3683. intr.
3684. intra-
3685. intracellulär
3686. intraepitelial
3687. intrafusal
3688. intrahepatisk
3689. intrakutan intracutaneus
3690. intramolekylär
3691. intramuskulär intramuscularis
3692. intransigens
3693. intransigent
3694. intransitiv
3695. intransitivt verb
3696. intranät
3697. intrapleural
3698. intrapleuralt tryck
3699. intraprenad
3700. intrasslad
3701. intrassling
3702. intravaskulär intravascularis
3703. intravenös
3704. intravenös intravenosus
3705. intressant
3706. intresse
3707. intresseanmälan
3708. intressefokus
3709. intressegemenskap
3710. intressegrupp
3711. intresseklubben antecknar
3712. intresseklubben noterar
3713. intressekonflikt
3714. intresselös
3715. intresselöshet
3716. intressemotsättning
3717. intressemässig
3718. intressent
3719. intresseområde
3720. intresseorganisation
3721. intressera
3722. intressera sig
3723. intresserad
3724. intresserande
3725. intresserar
3726. intresserar sig
3727. intresserbar
3728. intresserbarhet
3729. intressering
3730. intresseräkning
3731. intressesfär
3732. intressetvist
3733. intresseväckande
3734. intrig
3735. intrigant
3736. intriger
3737. intrigera
3738. intrigerande
3739. intrigering
3740. intrigflätande
3741. intrigmakare
3742. intrigmakerska
3743. intrigmässig
3744. intrigspel
3745. intrigör
3746. intrikat
3747. intrimning
3748. intrinsisk
3749. intro-
3750. introducera
3751. introducerad
3752. introducerande
3753. introducerar
3754. introducerbar
3755. introducerbarhet
3756. introducering
3757. introduktion
3758. introduktionsbrev
3759. introduktionserbjudande
3760. introduktionsersättning
3761. introduktionskurs
3762. introduktionsprogram
3763. introduktör
3764. introitus
3765. introspektion
3766. introspektiv
3767. introversion
3768. introvert
3769. introvert introversus
3770. introverthet
3771. intrumfa
3772. intrumfande
3773. intryck
3774. intryckning
3775. intrycksmässigt
3776. intryckt
3777. inträda
3778. inträdande
3779. inträdd
3780. inträde
3781. inträder
3782. inträdesavgift
3783. inträdeskrav
3784. inträdesprov
3785. inträdestal
3786. inträffa
3787. inträffad
3788. inträffande
3789. inträffar
3790. intränad
3791. intränga
3792. inträngande
3793. inträngling
3794. intrång
3795. intrång i förvar
3796. intubation
3797. intubering
3798. intuition
3799. intuitiv
3800. intumning
3801. intvålning
3802. intyg
3803. intyga
3804. intygande
3805. intygar
3806. intäkt
3807. intäktschablon
3808. intäktsmöjlighet
3809. intäktssida
3810. intåg
3811. intåga
3812. intågande
3813. inuit
3814. inuktitut
3815. inunder
3816. inupiaq
3817. inuti
3818. invadera
3819. invaderad
3820. invaderande
3821. invaderar
3822. invaderbar
3823. invaderbarhet
3824. invadering
3825. invagga
3826. invaggande
3827. invaggar
3828. inval
3829. invald
3830. invalid
3831. invalid invalidus
3832. invalidisera
3833. invalidiserande
3834. invalidiserbar
3835. invalidiserbarhet
3836. invalidisering
3837. invaliditet
3838. invaliditet invaliditas
3839. invaliditetsersättning
3840. invaliditetsgrad
3841. invaliditetsprövning
3842. invallning
3843. invand
3844. invandhet
3845. invandra
3846. invandrad
3847. invandrande
3848. invandrar
3849. invandrarbakgrund
3850. invandrarbefolkning
3851. invandrarbröllop
3852. invandrarbyrå
3853. invandrare
3854. invandrarfientlig
3855. invandrarfientlighet
3856. invandrargrupp
3857. invandrarklass
3858. invandrarkonsulent
3859. invandrarnämnd
3860. invandrarpolitik
3861. invandrarpolitiker
3862. invandrarpolitisk
3863. invandrarteater
3864. invandrarteatergrupp
3865. invandrartät
3866. invandrartäthet
3867. invandrarundervisning
3868. invandrarverk
3869. invandrarägd
3870. invandring
3871. invandringskritisk
3872. invandringskvot
3873. invandringspolitik
3874. invandringspolitisk
3875. invandringsväg
3876. invandringsvåg
3877. invariabel
3878. invariant
3879. invasion
3880. invasionsarmé
3881. invasionsförsvar
3882. invasionsplan
3883. invasiv
3884. inveckla
3885. invecklad
3886. invecklande
3887. invecklat
3888. invektiv
3889. inventariebok
3890. inventarieförteckning
3891. inventarielista
3892. inventarier
3893. inventarium
3894. inventera
3895. inventerad
3896. inventerande
3897. inventerare
3898. inventerbar
3899. inventerbarhet
3900. inventering

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar