Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet K - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

1201. kaosartad
1202. kaosig
1203. kaosperiod
1204. kaosteori
1205. kaosväder
1206. kaotisk
1207. kaotiskt
1208. kap
1209. kap.
1210. kapa
1211. kapa av
1212. kapa åt sig
1213. kapabel
1214. kapacitans
1215. kapacitering
1216. kapacitet
1217. kapacitetsbrist
1218. kapacitetshöjning
1219. kapacitetsutnyttjande
1220. kapacitetsökning
1221. kapad
1222. kapande
1223. kapar
1224. kaparbrev
1225. kapardrama
1226. kapare
1227. kaparfartyg
1228. kaparkapten
1229. kapduva
1230. kapell
1231. kapellmästare
1232. kaperi
1233. kapfår
1234. kapillar
1235. kapillaritet
1236. kapillarkärl
1237. kapillarrör
1238. kapillär
1239. kapillär vas capillare
1240. kapillärkraft
1241. kapillärnystan
1242. kapillärnät
1243. kapillärrör
1244. kapital
1245. kapitalavkastning
1246. kapitalbehållning
1247. kapitalbeskattning
1248. kapitalbildning
1249. kapitalbudget
1250. kapitalexport
1251. kapitalflykt
1252. kapitalförlust
1253. kapitalförstöring
1254. kapitalförsäkring
1255. kapitalförsörjning
1256. kapitalinkomst
1257. kapitalinkomstbeskattning
1258. kapitalintensiv
1259. kapitalinvestering
1260. kapitalisera
1261. kapitaliserad
1262. kapitaliserande
1263. kapitaliserbar
1264. kapitaliserbarhet
1265. kapitalisering
1266. kapitalism
1267. kapitalist
1268. kapitalistisk
1269. kapitalistkarikatyr
1270. kapitalistklass
1271. kapitaliststat
1272. kapitalkonto
1273. kapitalmarknad
1274. kapitalmässig
1275. kapitalplacering
1276. kapitalstark
1277. kapitalstinn
1278. kapitalstinnhet
1279. kapitalvara
1280. kapitalvaror
1281. kapitalvinst
1282. kapitalvinstbeskattning
1283. kapitalvinstskatt
1284. kapitalvärde
1285. kapitel
1286. kapitelbok
1287. kapitelindelning
1288. kapitelsal
1289. kapitelvis
1290. kapitulant
1291. kapitulation
1292. kapitulera
1293. kapitulerad
1294. kapitulerande
1295. kapitulerar
1296. kapitulering
1297. kapitäl
1298. kapkrusbär
1299. kaplan
1300. kapmaskin
1301. kapning
1302. kapningsförsök
1303. kapock
1304. kapockträd
1305. kapott
1306. kapp
1307. kappa
1308. kappas
1309. kappe
1310. kappficka
1311. kapphylla
1312. kappköra
1313. kappkörande
1314. kappkörning
1315. kapplake
1316. kapplöpare
1317. kapplöpning
1318. kapplöpningsbana
1319. kapplöpningshäst
1320. kapplöpningssport
1321. kappmuskel musculus trapezius
1322. kapprak
1323. kapprakhet
1324. kappridning
1325. kapprock
1326. kapprocksrevers
1327. kapprodd
1328. kapproddare
1329. kapproddbåt
1330. kapprum
1331. kapprusta
1332. kapprustande
1333. kapprustning
1334. kappsegla
1335. kappseglande
1336. kappseglare
1337. kappsegling
1338. kappseglingsbåt
1339. kappsimning
1340. kappsäck
1341. kappvändning
1342. kappåkning
1343. kapriciös
1344. kaprifol
1345. kaprifolium
1346. kaprinsyra
1347. kapriol
1348. kapris
1349. kapronsyra
1350. kaprylsyra
1351. kapsejsa
1352. kapsejsande
1353. kapsejsar
1354. kapsel
1355. kapselformig
1356. kapskiva
1357. kapsla
1358. kapslande
1359. kapsling
1360. kapslingsklassning
1361. kapson
1362. kapsyl
1363. kapsylera
1364. kapsylering
1365. kapsylöppnare
1366. kapsåg
1367. kapten
1368. kaptenlöjtnant
1369. kaptensbindel
1370. kapucin
1371. kapucinapa
1372. kapucinerkloster
1373. kapucinerorden
1374. kapucinfågel
1375. kapucinkloster
1376. kapucinkrasse
1377. kapucinmunk
1378. kapucinorden
1379. kapucintyg
1380. kapun
1381. kapuschong
1382. kaputt
1383. kapverdian
1384. kapverdiansk
1385. kapverdier
1386. kapverdisk
1387. kapverdiska
1388. kapybar
1389. kapybara
1390. kar
1391. kara
1392. kara åt sig
1393. karabinjär
1394. karaff
1395. karaffin
1396. karakalpakiska
1397. karakolering
1398. karakter
1399. karakterisera
1400. karakteriserad
1401. karakteriserande
1402. karakteriserar
1403. karakteriserbar
1404. karakteriserbarhet
1405. karakterisering
1406. karakteristik
1407. karakteristika
1408. karakteristikum
1409. karakteristisk
1410. karakteristiskt polynom
1411. karakterologi
1412. karaktär
1413. karaktärisera
1414. karaktäriserad
1415. karaktäriserande
1416. karaktäriserbar
1417. karaktäriserbarhet
1418. karaktärisering
1419. karaktäristik
1420. karaktäristika
1421. karaktäristikum
1422. karaktäristisk
1423. karaktäristisk rot
1424. karaktärologi
1425. karaktärsart
1426. karaktärsbrist
1427. karaktärsdanande
1428. karaktärsdrag
1429. karaktärsdrama
1430. karaktärsfast
1431. karaktärsfasthet
1432. karaktärsfel
1433. karaktärsfördjupning
1434. karaktärslös
1435. karaktärslöshet
1436. karaktärsmord
1437. karaktärsmässig
1438. karaktärsneuros
1439. karaktärsroll
1440. karaktärsskildring
1441. karaktärsskådespelare
1442. karaktärsstark
1443. karaktärsstyrka
1444. karaktärssvag
1445. karaktärssvaghet
1446. karaktärsteckning
1447. karaktärstyp
1448. karaktärsvittne
1449. karaktärsämne
1450. karakulla
1451. karambolage
1452. karambolera
1453. karambolerande
1454. karambolerbar
1455. karambolerbarhet
1456. karambolering
1457. karamboll
1458. karambollage
1459. karamell
1460. karameller
1461. karamellfabrik
1462. karamellfärg
1463. karamellfärgad
1464. karamellisera
1465. karamellkaktus
1466. karamellpapper
1467. karamellpudding
1468. karamellsmak
1469. karamellsås
1470. karande
1471. karantän
1472. karantänsflagg
1473. karaoke
1474. karat
1475. karate
1476. karatefylla
1477. karaterad
1478. karatering
1479. karatespark
1480. karateteknisk
1481. karathalt
1482. karatjajbalkariska
1483. karatstämpel
1484. karavan
1485. karavanhandel
1486. karavanled
1487. karavanseraj
1488. karavanväg
1489. karavell
1490. karbad
1491. karbamid
1492. karbanhydras
1493. karbas
1494. karbid
1495. karbidlampa
1496. karbin
1497. karbinhake
1498. karbol
1499. karbolsyra
1500. karbon

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar