Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet K - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

4801. kollra bort
4802. kollrig
4803. kollrighet
4804. kollunga anthracosis pulmonum
4805. kollusion
4806. kolm
4807. kolmas
4808. kolmila
4809. kolmilning
4810. kolmonoxid
4811. kolmonoxidförgiftning
4812. kolmårdsmarmor
4813. kolmörk
4814. kolmörker
4815. kolna
4816. kolnanorör
4817. kolning
4818. kolofon
4819. kolofonium
4820. kolokvint
4821. kolombiansk
4822. kolon
4823. kolon colon
4824. kolonat
4825. koloncancer
4826. koloni
4827. kolonial
4828. kolonial-
4829. kolonialarmé
4830. kolonialexpansion
4831. kolonialiseringsprocess
4832. kolonialism
4833. kolonialistisk
4834. kolonialkrig
4835. kolonialmakt
4836. kolonialpolitik
4837. kolonialstil
4838. kolonialtid
4839. kolonialvara
4840. kolonialvälde
4841. koloniland
4842. kolonilott
4843. kolonilottsodlare
4844. kolonisation
4845. kolonisationsförsök
4846. kolonisationstid
4847. kolonisatör
4848. kolonisera
4849. koloniserad
4850. koloniserande
4851. koloniserar
4852. koloniserbar
4853. koloniserbarhet
4854. kolonisering
4855. kolonist
4856. kolonistuga
4857. kolonn
4858. kolonnad
4859. kolonnett
4860. kolonnettgalleri
4861. kolonnmatris
4862. kolonnomgärdad
4863. kolonnoperation
4864. kolonnordning
4865. koloradoskalbagge
4866. koloratur
4867. koloraturaria
4868. koloratursopran
4869. koloratursångerska
4870. kolorektalcancer
4871. kolorera
4872. kolorerad
4873. kolorerande
4874. kolorerbar
4875. kolorerbarhet
4876. kolorering
4877. kolorism
4878. kolorist
4879. koloristisk
4880. kolorit
4881. kolos
4882. kolosförgiftning
4883. koloskopi
4884. koloss
4885. kolossal
4886. kolossalformat
4887. kolossbläckfisk
4888. koloxid
4889. koloxidförgiftning
4890. kolpit colpitis
4891. kolportage
4892. kolportagehäfte
4893. kolportagelitteratur
4894. kolportagemässig
4895. kolportagemässighet
4896. kolportera
4897. kolporterande
4898. kolporterbar
4899. kolporterbarhet
4900. kolportering
4901. kolportör
4902. kolposkopi colposcopia
4903. kolryss
4904. kolrök
4905. kolrör
4906. kolskiss
4907. kolstift
4908. kolstybb
4909. kolstybbsbana
4910. kolstål
4911. kolsuboxid
4912. kolsvart
4913. kolsvavla
4914. kolsyra
4915. kolsyra carbonic acid
4916. kolsyraassimilation
4917. kolsyrad
4918. kolsyrat vatten
4919. kolsyregevär
4920. kolsyreis
4921. kolsyremaskin
4922. kolsyrepatron
4923. kolsyrepistol
4924. kolsyresläckare
4925. kolsyresnö
4926. kolsänka
4927. kolt
4928. koltablett
4929. koltavdelning
4930. koltbarn
4931. kolteckning
4932. koltetraklorid
4933. koltrast
4934. koltrioxid
4935. koltråd
4936. koltålder
4937. kolugn
4938. kolumbarium
4939. kolumbiansk
4940. kolumn
4941. kolumnist
4942. kolumntitel
4943. kolumnutrymme
4944. kolv
4945. kolvhals
4946. kolvmotor
4947. kolväte
4948. kolväteförening
4949. kom
4950. koma
4951. koma coma
4952. komage
4953. komatös
4954. komb.
4955. kombattant
4956. kombattera
4957. kombi
4958. kombi-
4959. kombibil
4960. kombinabilitet
4961. kombinat
4962. kombination
4963. kombinationsförmåga
4964. kombinationslås
4965. kombinationsmåttsats
4966. kombinationsspel
4967. kombinationstävling
4968. kombinatoriker
4969. kombinatorisk
4970. kombinera
4971. kombinerande
4972. kombinerar
4973. kombinerbar
4974. kombinerbarhet
4975. kombinering
4976. kombo
4977. komedi
4978. komediant
4979. komedienn
4980. komediförfattare
4981. komediserie
4982. komedon comedo
4983. komet
4984. kometkarriär
4985. kometmoln
4986. komfort
4987. komfortabel
4988. komfortabelt
4989. komi
4990. komi-syrjänska
4991. komier
4992. komihåg
4993. komihåglapp
4994. komik
4995. komiker
4996. komipermjak
4997. komisk
4998. komissbröd
4999. komissmantel
5000. komitativ
5001. komjölk
5002. komm.
5003. komma
5004. komma an
5005. komma av sig
5006. komma bort
5007. komma därhän
5008. komma fram
5009. komma från
5010. komma från saken
5011. komma för
5012. komma genom
5013. komma hem
5014. komma i dagen
5015. komma i fråga
5016. komma i kapp
5017. komma i kläm
5018. komma i ropet
5019. komma ifråga
5020. komma ifrån
5021. komma ifrån saken
5022. komma igen
5023. komma igenom
5024. komma igång
5025. komma ihop sig
5026. komma ihåg
5027. komma ikapp
5028. komma in
5029. komma iväg
5030. komma loss
5031. komma på
5032. komma på andra tankar
5033. komma på efterkälken
5034. komma på fråga
5035. komma på grön kvist
5036. komma på obestånd
5037. komma på rätt köl
5038. komma på skam
5039. komma på tal
5040. komma på tanken
5041. komma på tapeten
5042. komma runt
5043. komma samman
5044. komma sig
5045. komma sig för
5046. komma sig opp
5047. komma sig upp
5048. komma till
5049. komma till daga
5050. komma till korta
5051. komma till kritan
5052. komma till kännedom
5053. komma till pass
5054. komma till rätta
5055. komma till saken
5056. komma till sin rätt
5057. komma till skott
5058. komma till stånd
5059. komma till tals
5060. komma till världen
5061. komma tillbaka
5062. komma tillkorta
5063. komma tillpass
5064. komma tillrätta
5065. komma undan
5066. komma underfund
5067. komma upp
5068. komma upp i smöret
5069. komma upp sig i smöret
5070. komma ur askan i elden
5071. komma ut
5072. komma ut ur garderoben
5073. komma vid
5074. komma väl till pass
5075. komma åt
5076. komma åter
5077. komma över
5078. komma överens
5079. kommabacill
5080. kommafel
5081. kommande
5082. kommanditbolag
5083. kommanditbolag, KB
5084. kommanditdelägare
5085. kommando
5086. kommandobrygga
5087. kommandocentral
5088. kommandomål
5089. kommandoord
5090. kommandorop
5091. kommandoröst
5092. kommandotolk
5093. kommandoton
5094. kommatecken
5095. kommatera
5096. kommaterande
5097. kommaterbar
5098. kommaterbarhet
5099. kommatering
5100. kommen

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar