Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet N - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

1801. nidation
1802. nidbild
1803. niddikt
1804. nidfilm
1805. niding
1806. nidingsdåd
1807. nidingsverk
1808. nidsk
1809. nidskhet
1810. nidskrift
1811. nidskrivare
1812. nidskriveri
1813. nidstång
1814. nidvisa
1815. nie
1816. niece
1817. niellera
1818. niellerande
1819. niellerbar
1820. niellerbarhet
1821. niellering
1822. niello
1823. niesnåret
1824. nietiden
1825. nietzschean
1826. nietzscheansk
1827. niga
1828. nigande
1829. niger
1830. nigerer
1831. nigerian
1832. nigeriansk
1833. nigerianska
1834. nigerier
1835. nigerisk
1836. nigeriska
1837. nigger
1838. nigning
1839. nigsittande
1840. nigstående
1841. nihilism
1842. nihilist
1843. nihilistisk
1844. nihonium
1845. nikab
1846. nikotin
1847. nikotinerg
1848. nikotinfri
1849. nikotingul
1850. nikotinism
1851. nikotinist
1852. nikotinreceptor
1853. nikt
1854. nikud
1855. nilgås
1856. nilkrokodil
1857. nilpotent
1858. nim
1859. nimbus
1860. nimrod
1861. nimzoindiskt
1862. nina
1863. ninis
1864. ninja
1865. ninjande
1866. nio
1867. niob
1868. niodagarsturné
1869. niodubbel
1870. niofaldig
1871. niohålsbana
1872. niohörning
1873. niomannakommitté
1874. nionde
1875. niondedel
1876. niondeklassare
1877. niondel
1878. niosnåret
1879. niosträngad
1880. niotiden
1881. niotillhållarlås
1882. niotumsspik
1883. niovåningshus
1884. nioårig
1885. nioåring
1886. nipa
1887. nipbrant
1888. nipflod
1889. nipig
1890. nipp
1891. nippel
1892. nipper
1893. nippertippa
1894. nippran
1895. nipprig
1896. nipprighet
1897. niqab
1898. niqqud
1899. nirvana
1900. nisch
1901. nischa
1902. nischad
1903. nischande
1904. nischbank
1905. nischmärke
1906. nissa
1907. nisse
1908. nisseflicka
1909. nissöga
1910. nit
1911. nita
1912. nita fast
1913. nitande
1914. nitar
1915. nitbricka
1916. nitfull
1917. nitförband
1918. nithuvud
1919. nitid
1920. nitisk
1921. nitiskhet
1922. nitlott
1923. nitnagel
1924. nitning
1925. nitrat
1926. nitratbakterie
1927. nitratjon
1928. nitrera
1929. nitrerande
1930. nitrerbar
1931. nitrerbarhet
1932. nitrering
1933. nitrerstål
1934. nitrit
1935. nitritbakterie
1936. nitro-
1937. nitrobensen
1938. nitrocellulosa
1939. nitroförening
1940. nitrogen
1941. nitroglycerin
1942. nitrogrupp
1943. nitrolit
1944. nitrös
1945. nitskalle
1946. nitstamp
1947. nitstans
1948. nitti
1949. nittifem
1950. nittifemte
1951. nittio
1952. nittioett
1953. nittiofem
1954. nittiofemoktanig
1955. nittiofemte
1956. nittiofemårig
1957. nittiofemåring
1958. nittiofyra
1959. nittiogrammare
1960. nittionde
1961. nittionio
1962. nittiosex
1963. nittiosexprocentig
1964. nittiosju
1965. nittiotal
1966. nittiotalet
1967. nittiotalism
1968. nittiotalist
1969. nittiotalistisk
1970. nittiotalsromantik
1971. nittiotre
1972. nittiotvå
1973. nittioårig
1974. nittioåring
1975. nittioåtta
1976. nittisexprocentig
1977. nittital
1978. nittitalism
1979. nittitalist
1980. nitton
1981. nittonde
1982. nittondedel
1983. nittondel
1984. nittonhundrafemtiotal
1985. nittonhundrafemtiotalet
1986. nittonhundrafyrtiotal
1987. nittonhundrafyrtiotalet
1988. nittonhundranio
1989. nittonhundranittiotal
1990. nittonhundranittiotalet
1991. nittonhundrasextiotal
1992. nittonhundrasextiotalet
1993. nittonhundrasjuttiotal
1994. nittonhundrasjuttiotalet
1995. nittonhundratal
1996. nittonhundratalet
1997. nittonhundratiotal
1998. nittonhundratiotalet
1999. nittonhundratjugotal
2000. nittonhundratjugotalet
2001. nittonhundratrettiotal
2002. nittonhundratrettiotalet
2003. nittonhundraåttiofyra
2004. nittonhundraåttiotal
2005. nittonhundraåttiotalet
2006. nittonsnåret
2007. nittonårig
2008. nittonåring
2009. nitälska
2010. nitälskan
2011. nitälskande
2012. niuer
2013. niuisk
2014. niuiska
2015. nivation
2016. nivellera
2017. nivellerande
2018. nivellerbar
2019. nivellerbarhet
2020. nivellering
2021. nivellör
2022. nivå
2023. nivågruppera
2024. nivågrupperande
2025. nivågrupperbar
2026. nivågrupperbarhet
2027. nivågruppering
2028. nivåkarta
2029. nivåkurva
2030. nivåskillnad
2031. nivåyta
2032. nix
2033. nizjegorodsk
2034. nja
2035. njaa
2036. njalla
2037. njosa
2038. njugg
2039. njugghet
2040. njugghänt
2041. njugghänthet
2042. njurartär arteria renalis
2043. njurbark
2044. njurbark cortex renis
2045. njurbäcken
2046. njurbäcken pelvis renalis
2047. njurbäckeninflammation pyelitis
2048. njurbägare calix renalis
2049. njurbälte
2050. njurcancer
2051. njure
2052. njure ren
2053. njurfett
2054. njurformad
2055. njurfunktionsprov
2056. njurgrus
2057. njurinflammation
2058. njurinflammation nephritis
2059. njurinsufficiens insufficientia renalis
2060. njurkalk calix renalis
2061. njurkanal tubulus renalis
2062. njurlös
2063. njurmärg
2064. njurmärg medulla renalis
2065. njurpapill
2066. njurpyramid
2067. njursjukdom
2068. njursjukdom nephropatia
2069. njurskada
2070. njursten
2071. njursten calculus renalis
2072. njurtalg
2073. njurtransplantation
2074. njurtröskel
2075. njurtubulus
2076. njuta
2077. njutande
2078. njutbar
2079. njutbarhet
2080. njuter
2081. njutning
2082. njutningsfilosofi
2083. njutningsfull
2084. njutningsfullhet
2085. njutningslysten
2086. njutningslystnad
2087. njutningsmedel
2088. njutningsmänniska
2089. njutningsmässig
2090. njutningsrik
2091. njutningsrikedom
2092. nno.
2093. no
2094. no man's land
2095. no man-s land
2096. no-ämne
2097. no.
2098. noa
2099. noanamn
2100. noaord

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar