Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet R - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

901. reande
902. reaplan
903. reapris
904. rear
905. reassuradör
906. reassurans
907. reassurera
908. reassurerande
909. reassurerbar
910. reassurerbarhet
911. reassurering
912. reastart
913. reavinst
914. reavinstskatt
915. rebell
916. rebelledare
917. rebellera
918. rebellerande
919. rebellering
920. rebellfäste
921. rebellisk
922. rebus
923. recedera
924. receiver
925. recensent
926. recensera
927. recenserande
928. recenserar
929. recenserbar
930. recenserbarhet
931. recensering
932. recension
933. recensionsavdelning
934. recensionsexemplar
935. recensionsuppdrag
936. recent
937. recentior
938. recept
939. receptarie
940. receptbelagd
941. receptbok
942. receptdatabas
943. receptfri
944. reception
945. receptionist
946. receptionsdisk
947. receptionsordbok
948. receptiv
949. receptive
950. receptivitet
951. receptor
952. receptoraffinitet
953. receptoraktivering
954. receptorstyrd
955. receptur
956. recess
957. recession
958. recessiv
959. recett
960. recettagare
961. recherch
962. recidiv
963. recidiv recidivum
964. recidivera
965. recidiverande
966. recidiverande recidivans
967. recidivering
968. recipiend
969. recipient
970. recipiera
971. recipierande
972. recipierbar
973. recipierbarhet
974. recipiering
975. recipr.
976. reciprocera
977. reciprocitet
978. reciprok
979. reciproka pronomen
980. reciprokt pronomen
981. recit
982. recitation
983. recitativ
984. recitatris
985. recitatör
986. recitera
987. reciterande
988. reciterar
989. reciterbar
990. reciterbarhet
991. recitering
992. rectum
993. red
994. reda
995. reda pengar
996. reda sig
997. reda ut
998. redaktion
999. redaktionell
1000. redaktionschef
1001. redaktionssekreterare
1002. redaktör
1003. redan
1004. redande
1005. redare
1006. redbar
1007. redbarhet
1008. redd
1009. rede
1010. reder
1011. reder sig
1012. reder upp
1013. reder ut
1014. rederi
1015. rederiverksamhet
1016. redig
1017. redigera
1018. redigera om
1019. redigerande
1020. redigerar
1021. redigerare
1022. redigerbar
1023. redigerbarhet
1024. redigering
1025. redigeringskommentar
1026. redigeringskonflikt
1027. redigeringsruta
1028. redighet
1029. redigt
1030. redikyl
1031. redingot
1032. redlig
1033. redligen
1034. redlighet
1035. redlighetskrav
1036. redlös
1037. redlöshet
1038. redning
1039. redo
1040. redobogen
1041. redobogenhet
1042. redogör
1043. redogöra
1044. redogörande
1045. redogörare
1046. redogörelse
1047. redovisa
1048. redovisande
1049. redovisar
1050. redovisning
1051. redovisningsmässig
1052. redovisningsskyldig
1053. redovisningsskyldighet
1054. redoxprocess
1055. redoxreaktion
1056. redskap
1057. redskapsgymnastik
1058. redskapsmetall
1059. redubbla
1060. redubblande
1061. reducera
1062. reducerande
1063. reducerar
1064. reducerbar
1065. reducerbarhet
1066. reducering
1067. reduceringsventil
1068. reductio ad absurdum
1069. reduktion
1070. reduktionism
1071. reduktionsdelning
1072. reduktionsmedel
1073. reduktionsplan
1074. reduktionsplikt
1075. reduktiv
1076. redundancy
1077. redundans
1078. redundant
1079. reduplicera
1080. reduplikation
1081. reduplikationsstavelse
1082. redutt
1083. reel
1084. reell
1085. reell brottskonkurrens
1086. reellt tal
1087. reellvärd
1088. reengagera
1089. reengagerande
1090. reexport
1091. reexportera
1092. reexporterande
1093. ref
1094. ref.
1095. refektorium
1096. referat
1097. referendum
1098. referens
1099. referensbibliotek
1100. referensgrupp
1101. referenslitteratur
1102. referensmaterial
1103. referensnummer
1104. referenspunkt
1105. referensram
1106. referensränta
1107. referenssort
1108. referenssystem
1109. referensverk
1110. referensvärden
1111. referent
1112. referera
1113. refererad
1114. refererande
1115. refererar
1116. refererbar
1117. refererbarhet
1118. referering
1119. refill
1120. reflation
1121. reflektera
1122. reflekterad
1123. reflekterande
1124. reflekterar
1125. reflekterbar
1126. reflekterbarhet
1127. reflektering
1128. reflektion
1129. reflektionslagen
1130. reflektionslös
1131. reflektionsnebulosa
1132. reflektionsvinkel
1133. reflektometer
1134. reflektor
1135. reflex
1136. reflex reflexus
1137. reflexion
1138. reflexionslagen
1139. reflexionslös
1140. reflexionslöshet
1141. reflexionsvinkel
1142. reflexiv
1143. reflexiva possessiva pronomen
1144. reflexiva pronomen
1145. reflexivitet
1146. reflexivpronomen
1147. reflexivt possessivt pronomen
1148. reflexivt pronomen
1149. reflexmässig
1150. reflexmässighet
1151. reflexräddning
1152. reflexrörelse
1153. reflexsnurra
1154. reflexväst
1155. reflux
1156. refluxesofagit
1157. refluxsjukdom
1158. reform
1159. reformation
1160. reformator
1161. reformatorisk
1162. reformbenägen
1163. reformera
1164. reformerande
1165. reformerar
1166. reformerbar
1167. reformerbarhet
1168. reformering
1169. reformert
1170. reforminriktad
1171. reformism
1172. reformist
1173. reformistisk
1174. reformkrav
1175. reformpolitik
1176. reformsinnad
1177. reformsträvande
1178. reformvänlig
1179. reformvänlighet
1180. refraktion
1181. refraktiv kirurgi
1182. refraktor
1183. refraktär
1184. refraktärperiod
1185. refräng
1186. refrängsångare
1187. refug
1188. refusera
1189. refuserande
1190. refuserar
1191. refuserbar
1192. refuserbarhet
1193. refusering
1194. reg.
1195. regal
1196. regal-
1197. regale
1198. regalera
1199. regalerande
1200. regalerbar

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar