Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

Lista alfabetet U - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

1801. upprustar
1802. upprustning
1803. upprutten
1804. uppryckande
1805. uppryckning
1806. upprymd
1807. upprymdhet
1808. upprymma
1809. upprymmande
1810. upprymmare
1811. upprymningsstål
1812. uppräkna
1813. uppräknande
1814. uppräknar
1815. uppräknelig
1816. uppräkning
1817. uppränna
1818. upprännande
1819. uppränning
1820. upprätt
1821. upprätta
1822. upprätta ett kontrakt
1823. upprättad
1824. upprättande
1825. upprättar
1826. upprättare
1827. upprättelse
1828. upprätthålla
1829. upprätthållande
1830. upprätthållare
1831. upprätthåller
1832. upprättstående
1833. uppröjning
1834. upprör
1835. uppröra
1836. upprörande
1837. upprörd
1838. upprördhet
1839. uppsagd
1840. uppsalabo
1841. uppsaliensare
1842. uppsamla
1843. uppsamlande
1844. uppsamlare
1845. uppsamling
1846. uppsamlingsborste
1847. uppsamlingskasse
1848. uppsamlingsläger
1849. uppsamlingsplats
1850. uppsamlingssäck
1851. uppsats
1852. uppsatslag
1853. uppsatstitel
1854. uppsatsämne
1855. uppsatt
1856. uppseende
1857. uppseendeväckande
1858. uppsikt
1859. uppsittare
1860. uppsittarkväll
1861. uppsittning
1862. uppsjungning
1863. uppsjö
1864. uppskakad
1865. uppskakande
1866. uppskalning
1867. uppskalningsmöjlighet
1868. uppskatta
1869. uppskattad
1870. uppskattande
1871. uppskattar
1872. uppskattning
1873. uppskattningsvis
1874. uppskjut
1875. uppskjuta
1876. uppskjutande
1877. uppskjutandebeteende
1878. uppskjutare
1879. uppskjuten
1880. uppskjuter
1881. uppskjutning
1882. uppskojad
1883. uppskov
1884. uppskovsränta
1885. uppskriver
1886. uppskrivning
1887. uppskruvad
1888. uppskrämd
1889. uppskrämdhet
1890. uppskrämning
1891. uppskärare
1892. uppskärrad
1893. uppskörta
1894. uppskörtad
1895. uppslag
1896. uppslagen
1897. uppslagning
1898. uppslagsbok
1899. uppslagsform
1900. uppslagsord
1901. uppslagsrik
1902. uppslagsrikhet
1903. uppslagssikte
1904. uppslagsverk
1905. uppslagsända
1906. uppslagsände
1907. uppslaktad
1908. uppslamma
1909. uppslammad
1910. uppslammande
1911. uppslitande
1912. uppslitsad
1913. uppsluka
1914. uppslukad
1915. uppslukande
1916. uppslukning
1917. uppsluppen
1918. uppsluppenhet
1919. uppslutning
1920. uppsnabba
1921. uppsnabbande
1922. uppsnack
1923. uppsnappa
1924. uppsnappande
1925. uppsnappar
1926. uppspaltning
1927. uppspel
1928. uppspelad
1929. uppspelande
1930. uppspelning
1931. uppspelt
1932. uppspelthet
1933. uppspetad
1934. uppspikning
1935. uppspjälka
1936. uppspjälkande
1937. uppsplittring
1938. uppspricka
1939. uppsprickande
1940. uppsprång
1941. uppspädning
1942. uppspänning
1943. uppspärrad
1944. uppspärrning
1945. uppspåra
1946. uppspårande
1947. uppstad
1948. uppstaplad
1949. uppstart
1950. uppstarta
1951. uppstartsproblem
1952. uppstickarbank
1953. uppstickarbolag
1954. uppstickare
1955. uppstiga
1956. uppstigande
1957. uppstigning
1958. uppstod
1959. uppstoppad
1960. uppstoppning
1961. uppstrama
1962. uppstramande
1963. uppstramning
1964. uppstressad
1965. uppsträckning
1966. uppsträckt
1967. uppsträckthet
1968. uppstråk
1969. uppström
1970. uppströms
1971. uppstudsig
1972. uppstudsighet
1973. uppstyltad
1974. uppställa
1975. uppställande
1976. uppställd
1977. uppställning
1978. uppställningsplats
1979. uppställningssignal
1980. uppställningsspår
1981. uppstämd
1982. uppstämma
1983. uppstämmande
1984. uppstå
1985. uppstå från de döda
1986. uppstående
1987. uppståndelse
1988. uppstånden
1989. uppstår
1990. uppstöta
1991. uppstötning
1992. uppsuga
1993. uppsugande
1994. uppsugning
1995. uppsugningsförmåga
1996. uppsummera
1997. uppsummerande
1998. uppsummerbar
1999. uppsummerbarhet
2000. uppsummering
2001. uppsutten
2002. uppsvallning
2003. uppsvensk
2004. uppsvenska
2005. uppsving
2006. uppsvullen
2007. uppsvälld
2008. uppsvälldhet
2009. uppsvällning
2010. uppsyn
2011. uppsyningsman
2012. uppsäga
2013. uppsägbar
2014. uppsägbarhet
2015. uppsägelse
2016. uppsägning
2017. uppsägningslån
2018. uppsägningslåne
2019. uppsägningsräkning
2020. uppsägningsskydd
2021. uppsägningstermin
2022. uppsägningstid
2023. uppsändning
2024. uppsätta
2025. uppsättande
2026. uppsättare
2027. uppsättning
2028. uppsättningsinstrument
2029. uppsättningsmål
2030. uppsåt
2031. uppsåtlig
2032. uppsåtligen
2033. uppsåtlighet
2034. uppsåtlingen
2035. uppsåtsbrott
2036. uppsöka
2037. uppsökande
2038. uppsökande verksamhet
2039. uppsöker
2040. uppsökning
2041. uppta
2042. upptag
2043. upptaga
2044. upptagande
2045. upptagen
2046. upptagenhet
2047. upptagning
2048. upptagningsceremoni
2049. upptagningshem
2050. upptagningsområde
2051. upptakt
2052. upptar
2053. upptaxera
2054. upptaxerande
2055. upptaxerbar
2056. upptaxerbarhet
2057. upptaxering
2058. uppteckna
2059. upptecknande
2060. upptecknar
2061. upptecknare
2062. uppteckning
2063. upptill
2064. upptining
2065. upptorkning
2066. upptorna
2067. upptornande
2068. upptrampa
2069. upptrampad
2070. upptrampande
2071. upptrampning
2072. upptrappa
2073. upptrappande
2074. upptrappning
2075. upptrissa
2076. upptrissande
2077. upptryck
2078. upptryckning
2079. uppträda
2080. uppträdande
2081. uppträde
2082. uppträder
2083. uppträdning
2084. upptuktelse
2085. upptäcka
2086. upptäckande
2087. upptäckare
2088. upptäckarglädje
2089. upptäcker
2090. upptäckt
2091. upptäcktsfärd
2092. upptäcktsresa
2093. upptäcktsresande
2094. upptänd
2095. upptända
2096. upptändande
2097. upptändhet
2098. upptänklig
2099. upptåg
2100. upptågsmakare

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar