Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

1�� på svenska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till 1��

Назовите число от 1 до 10. 1 1.
Ge mig ett tal mellan 1 och 10.
9, 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5.
9, 10, 1 1, 12, 13, 14, 15.
Знаю, что уже 1 1 : 00. Я буду там тогда, когда буду.
Jag vet klockan är 1 1.00, jag kommer snart.
В 1 1 : 25 все полицейские управления получили оперативные сведения, касающиеся загадочного убийства, связанного с известными сёстрами Хадсон.
Klockan 1 1.25 imorse fick lokalpolisen uppgifter om kidnappning och mord som involverar Hudson systrarna.
Гравитация 1.1 Земной, атмосфера безопасна для дыхания
Gravitationen är 1, 1 gånger Jordens, atmosfär inom säkerhetsnivåer.
1 2, 1 1, 1 0...
Tolv, elva, tio...
Уровень гравитации 1, 1.
Gravitationsnivå 1. 1.
Эта комната движется к 0, 1 и минус 1 по оси Икс.
Det här rummet rör sig mot 0, 1 och 1 på X-axeln.
2, 5 и минус 7 по оси Игрек. 1, 1 и 0 по оси Зет.
2, 5 och 7 på Y. Och 1, 1 och 0 på Z
Их солдаты материализуются на палубах 15, 11, 4 и 1.
Deras soldater har materialiserats på däck 1 5, 1 1, 4 och 1.
MЭРИ ЭНН MЭTЬЮ З 1 6 ЛЕT, ПРOПAЛA В 1 993
MARY ANNE MATHEWS ÅLDER: 1 6 FÖRSVUNNEN SEDAN 1 993
Mежду ноябрем 1 992 года и мартом 1 993 он выписал по одному чеку с каждого счета.
Mellan november 1 992 och mars 1 993 skrev han ut en check kontant från varje konto.
Что? Книга, стр 1 1 9. 1 1 9. Вот сегодняшняя дата.
Sidan 119 i dag är den 9/11, klockan 16.00 var inringat.
11 к 1, что ты ляжешь в пятом.
1 1 1 på att du knockas före rond 5.
ЗАВТРАК 1 яйцо вкрутую, 1/2 грейпфрута, 1 чашка черного кофе без сахара.
Frukost: 1 kokt ägg, 1/2 grapefrukt, 1 kopp kaffe utan socker
ЗАВТРАК. 1 яйцо вкрутую, 1/2 грейпфрута, 1 чашка черного кофе без сахара.
Frukost: 1 hårdkokt ägg, 1/2 grapefrukt, 1 kopp svart kaffe
Мне было 1 1 лет, когда вы налили чернил в мой чай.
Senast vi sågs var jag 1 1 och duu satt bläck i mitt te.
1 97, 1 98, 1 99.
1 97, 1 98, 1 99.
Скoлькo стaнций между 1 02.1 и 1 03.7?
Hur många radiostationer finns mellan 1 02. 1 och 1 03.7? Här ute?
1 миллион 100 тысяч. 1 миллион 100 тысяч фунтов.
1.1 miljoner. 1, 1 miljoner pund.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela