Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ägnar på engelska

— översättning och exempelmeningar

spend

Ägnar du din tid åt sånt?
subdirectory_arrow_right Jesus Christ, Tony. Is this how you spend your time?

devote

Och ägnar oss åt sånt som ger vinst
subdirectory_arrow_right Devote ourselves to projects That sell
lägg till

Exampel meningar till ägnar

Du begår ett misstag när du ägnar så mycket tid åt flottan.
subdirectory_arrow_right I think you are making a mistake, devoting so much time to the Navy.
Tänk att tro på nåt så starkt att man ägnar hela sitt liv åt det.
subdirectory_arrow_right Imagine devoting your whole life to something.
Nå väl... jag ägnar en dag åt att studera stan.
subdirectory_arrow_right Very well. I shall devote one day to seeing the city.
Om ni bara ägnar er åt Scalos problem ska vi gärna ta hand om Enterprise.
subdirectory_arrow_right If you will devote yourself exclusively to the concerns of Scalos we shall be pleased to take care of the Enterprise.
Blir han biträdande organist ägnar han sig helt åt Vor Frue.
subdirectory_arrow_right But if he becomes assistant organist, he'll devote himself to Our Lady's.
Vi ägnar första delen av vårt program åt ett upprörande fenomen som har förundrat både doktorer och polis denna veckan.
subdirectory_arrow_right We're devoting the first part of our programme to a disturbing phenomenon that's been puzzling both doctors and police this week.
Vi ägnar timmar åt träning... och gör massor som går utöver plikten. Fabriksbesök för att höja moralen...
subdirectory_arrow_right Each man is devoting long hours of training... and doing many things above and beyond the call of duty... such as morale tours of factories...
Hela den här flygeln ägnar sig åt det här programmet.
subdirectory_arrow_right This whole wing is devoted to the program.
Hela kontoret ägnar sig åt din överklagan.
subdirectory_arrow_right My entire office is devoted to your appeal right now.
Annars flyr jag till religionen och ägnar mina sista år åt Heefas sånger.
subdirectory_arrow_right If they do not, I shall retire to a doxhouse and devote my remaining years to the songs of Heefa.
Hennes man ägnar sitt liv att tillfredsställa hennes nycker.
subdirectory_arrow_right Her husband devotes his life to satisfying her caprices.
Att jag ägnar mig själv så generöst åt någon annan?
subdirectory_arrow_right That I am devoting myself so generously to someone else?
Vi ägnar oss åt par som har en chans.
subdirectory_arrow_right Why don't we devote our time to a couple that stands a chance?
Jag ägnar mitt sabbatsår åt spårgaser i växthuseffekten.
subdirectory_arrow_right Well, look, here's my problem. I've devoted my sabbatical to greenhouse trace gases.
Vi ägnar hela programmet åt hans verk.
subdirectory_arrow_right We devote the entire program for his work.
Då jag inte fått svar på min begäran att ta upp min systers fall ber jag att byrån ägnar fulla resurser åt jakten på Alex Krycek.
subdirectory_arrow_right In the absence of any official response to my request to have my sister's case reopened, I am now petitioning to devote full Bureau resources to the search for Alex Krycek.
Oraklet har sagt att om jag inte lämnar Lhasa och ägnar mig åt bön.
subdirectory_arrow_right Taktra Rinpoche, the Oracle has told me... that if I don't leave Lhasa and devote myself to prayer, my life will be cut short.
I motsättning till allt, säger Mem, att ni inte accepterar makens död det är därför ni skyddar sonen så mycket och därmed ägnar all tid åt böcker och problem och kan därför inte acceptera en gåva!
subdirectory_arrow_right In spite of all you say, mem is not accepting passing of husband. It is why you so protect son, and why you devote all time to books and issues, and why you cannot accept gift!
Trots fattigdom, svält, etnisk rensning och annan skit i världen så ägnar du dig åt att försvara Connie Francis heder!
subdirectory_arrow_right With all the poverty, starvation, ethnic cleansing and horrible shit in this world you devote your energy to protecting the dignity of Connie Francis!
I motsats till läkare som följer Hippokrates lära, d.v.s. att hjälpa och bota, ägnar de sig enbart at vetenskaplig forskning.
subdirectory_arrow_right The point is, contrary to doctors who pledge themselves to Hippocratic ideals helping, healing and so on they are completely devoted to scientific research. Here.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar