Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ämbete på engelska

— översättning och exempelmeningar

office

Använd ditt ämbete för att hjälpa Allen få saker gjorda.
subdirectory_arrow_right Use your high office to help Allen get things done.
lägg till

Exampel meningar till ämbete

Åtar ni ert ämbete frivilligt utan tysta reservationer och kommer ni troget att utföra de plikter som följer av det ämbete som ni nu ikläder er, så sant er Gud hjälpe?
subdirectory_arrow_right That you take this obligation freely without mental reservation And that you will faithfully discharge the duties of the office Upon which you are about to enter, so help you God?
Använd ditt ämbete för att hjälpa Allen få saker gjorda.
subdirectory_arrow_right Use your high office to help Allen get things done.
Han köpte marken dagen efter att han blev utnämnd till senator och använder sitt privilegierade ämbete för egen vinning!
subdirectory_arrow_right He bought it the day following his appointment to the Senate And is using his privileged office for his own personal profit!
Jag ska sätta stopp för kriget om ni förlåter Gwendolyn och fadern och låter Reldresal utöva sitt ämbete.
subdirectory_arrow_right I'll end it if you forgive the Bermoggs and restore Reldresal to office.
Ett ämbete är en besvärlig ställning för en man, Bo.
subdirectory_arrow_right Thank you. Well now, public office is a very demanding position for a man to find himself in, Bo.
Eftersom Bo är oförmögen att sköta sitt ämbete blir du automatiskt guvernör.
subdirectory_arrow_right The supreme court has had an emergency session, since Bo is incapable of performing the duties of his office, you've automatically been declared acting governor.
Vilka kvalifikationer har han som berättigar honom att sträva efter ett sådant fint ämbete?
subdirectory_arrow_right And what qualifications has he that entitle him to aspire to such great office?
Har han ett offentligt ämbete?
subdirectory_arrow_right Does this man hold public office?
Han förbereder sig för ett offentligt ämbete.
subdirectory_arrow_right He's grooming himself for public office.
Du är oförmögen att utöva ditt ämbete.
subdirectory_arrow_right You're unfit for office.
Jag lämnade mitt ämbete i dag, med ert tillstånd.
subdirectory_arrow_right I gave up my chain of office today as you kindly permitted.
Ni kan vara säkra på att jag nu inte tänker bli skolad i mitt ämbete av obildade bönder, skomakare och korgvävare.
subdirectory_arrow_right You may be assured, I do not intend now to be schooled in my high office by illiterate farm hands, cobblers and basket weavers.
Ingen ledamot ska kunna dra finansiell fördel av sitt ämbete.
subdirectory_arrow_right No member of this House should be permitted to profit from office.
Jag fick mina tjänster och det räcker för att få bort er och ert ämbete.
subdirectory_arrow_right That's right. And I got what I paid for and that's enough to throw you and your whole department out the window.
På begäran av senaten och det romerska folket accepterar jag ödmjukt vår mäktiga republiks högsta ämbete.
subdirectory_arrow_right At the insistence of the Senate and the people of Rome I accept... humbly the highest office of our great republic.
Presidenters ämbete varar inte för evigt.
subdirectory_arrow_right Presidents do not stay on office forever and even if they did circumstances change.
Jag har aldrig innehaft nåt politiskt ämbete.
subdirectory_arrow_right I have never been elected to public office.
Den förvaras normalt i Towern, men vi har ställt den vid er säng som en påminnelse av ert höga ämbete.
subdirectory_arrow_right It's usually kept in the Tower of London, but we placed it near your bed... as a reminder of the eminence of your office.
I kraft av mitt ämbete... utnämner jag dig härmed till vicesheriff.
subdirectory_arrow_right Then it is with all the power in my office... deputy sheriff. sheriff's deputy.
Som jag förstått det, är rollen som tribun helig och ger makt att lägga in ett veto över senaten ett ämbete fyllt av värdighet och av stor vikt.
subdirectory_arrow_right I had understood the Tribune to be a sacred office with the power of veto over the Senate. So it is. An office of great dignity and seriousness.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar