Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ämne på engelska

— översättning och exempelmeningar

subject

Ämne, utredning av myteriet ombord USS Pegasus.
subdirectory_arrow_right Subject, inquiry into mutiny aboard USS Pegasus.

material

Nåt organiskt ämne därifrån.
subdirectory_arrow_right Some sort of organic material relating to that.

matter

Ett mycket känsligt ämne.
subdirectory_arrow_right A very sore sore subject matter, really.
lägg till

Exampel meningar till ämne

Jag studerar havslivet. Entomologi tycks inte vara ditt ämne och jag vill hitta ett ämne, vilket som helst.
subdirectory_arrow_right I'm boning up on marine life since entomology doesn't seem to be your subject, and I'm eager to find a subject, Marnie, any subject.
Vi byter ämne. Byter ämne?
subdirectory_arrow_right We'll change the subject.
Samma ämne som i Erlenmeyer-flaskan, samma ämne som Deep Throat dog för.
subdirectory_arrow_right But it's the same substance we found in the Erlenmeyer flask, isn't it? The same material my Deep Throat contact died for. Yes.
Ett mycket känsligt ämne.
subdirectory_arrow_right A very sore sore subject matter, really.
Vilket ämne? Vilket ämne läser du extra i?
subdirectory_arrow_right What subject do you study extra?
Kanske, det är ett bekant ämne.
subdirectory_arrow_right You might. It's familiar subject matter.
Romanens oanständiga ämne och övermogna stil avslöjar den som ett verk av markis de Sade.
subdirectory_arrow_right The novel's lewd subject matter and its overripe style reveal it to be the work of the Marquis de Sade.
En nukleär analys av offrets ben visade spår av en substans namngiven Cadmium-x, ett ämne som inte existerar på vår planet.
subdirectory_arrow_right Now, nuclear analysis of the victim's bones showed traces of a substance dubbed cadmium-x, an element which doesn't exist on earth.
Jag hittade ett gult ämne på det, det ser ut som målarfärg.
subdirectory_arrow_right Pulled off some trace materials from it. It's like a yellow substance. It may be paint.
Det är ett radioaktivt ämne.
subdirectory_arrow_right It's an element. A radioactive element.
Konversationen mellan oss oavsett ämne, är över!
subdirectory_arrow_right Look, any conversation between us, no matter what the subject, is over! Finished, done, forever!
Jag skulle lämna min familj för att arbeta på ett ämne som betyder mer för mig än ni förmodligen kan föreställa er och tanken på att göra det utan att uppnå det jag vill, personligen... är otänkbart för mig.
subdirectory_arrow_right I'm leaving my family to work on a subject matter that means more than you can probably imagine and the idea of doing all that without achieving what I want to, personally would be unthinkable to me.
Ni märker inte att jag velat styra bort från Jennys glödande passion till vårt ämne.
subdirectory_arrow_right You may or may not have noticed I'm trying to steer the subject away from Jenny's lurid love life into the matter in hand.
Bekräftelse av min tidigare hypotes. Abby har konstaterat att dödsorsaken var intag av flytande kväve ett färg och doftlöst ämne som är så kallt att då det kommer i kontakt med varm organisk materia, så kokar det.
subdirectory_arrow_right Confirmation of my earlier hypothesis, to wit... courtesy of Abby... manner of death was indeed the ingestion of liquid nitrogen... a colorless, odorless substance which is so cold that when it comes into contact with warm organic material,
Och fransk konversation är ett mer praktiskt ämne för pojkarna.
subdirectory_arrow_right And French c0nversati0n is a m0re practical subject f0r the b0ys.
Först efter ämne och sen författare.
subdirectory_arrow_right By subject matter, then by author.
Vi hade ett möte och på grund av den växande kontroversiellt ämne Vi har vissa farhågor och måste dra ut.
subdirectory_arrow_right We had a meeting and due to the growing controversial subject matter we have some concerns and have to pull out.
När Creel rör ett ämne, kan han ta upp det, Och på något sätt medvetet förändra Molekylerna i hans kropp till de ämnet.
subdirectory_arrow_right Now, once Creel touches a substance, he can absorb it, and somehow consciously transform the molecules of his body into that substance.
Känsligt ämne, känsligt ämne.
subdirectory_arrow_right Ooh, touchy subject, touchy subject.
Nej, det var ett spännande ämne.
subdirectory_arrow_right It's fascinating subject matter, isn't it?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar