Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ådra på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till ådra

Allt tyder på att det är en rik ådra.
subdirectory_arrow_right There's every indication it's a very rich vein.
Titta, Curt, det är en ådra här i stenen.
subdirectory_arrow_right Look, Curt, there's a vein of it, here, in this rock.
Hur då? Som jag sa fann grabbarna en bra ådra genom hela berget.
subdirectory_arrow_right Like I told you, the boys hit a good vein, followed it through the mountain.
En ådra syns där.
subdirectory_arrow_right You know you're getting a little vein there?
Vi behöver fler kärnprover för att fastslå om hon blev infryst i samma ådra.
subdirectory_arrow_right We need more core samples to determine if she was frozen in the same vein.
Låt oss smörja inspirationens ådra.
subdirectory_arrow_right Let's lubricate the vein of inspiration.
Hon är inuti en replikatorbyggnad på planeten, strax utanför kolonin, nära en rik ådra av neutronium.
subdirectory_arrow_right She is within a replicator structure on the planet, some distance outside the colony, near a rich vein of neutronium.
Förlåt, jag har aldrig behövt tolv försök för att hitta en ådra.
subdirectory_arrow_right I'm sorry! It's never taken me 12 pokes to find a vein.
En ådra i pannan är på väg att brista...
subdirectory_arrow_right Vein in his forehead about to burst,
Utskuren över en ådra.
subdirectory_arrow_right Cut across the grain.
Jag hittar ingen ådra.
subdirectory_arrow_right I... I can't find a vein.
Räkor måste rensas genom ett ytligt snitt i ryggen för att visa ådran, som inte är någon ådra... utan en ändtarm. Tack för den.
subdirectory_arrow_right You see, shrimp must be deveined by putting a shallow cut down the back to expose the vein, which in fact is not a vein at all but the crustacean's intestinal tract.
Om larven biter i en ådra utsöndras ett slags latex som omsluter den.
subdirectory_arrow_right As a caterpillar bites into a vein, a kind of latex swells out, engulfing it.
Jag måste ha träffat en ådra.
subdirectory_arrow_right I must have hit an artery.
Inte en enda vit snubbe har rört det mellan Gyllene Triangeln och din pulserande ådra.
subdirectory_arrow_right Ain't a white guy's finger laid on it... between the Golden Triangle... and your own throbbing vein.
Har ni hittat en ny ådra?
subdirectory_arrow_right Have you struck a new vein?
Antagligen har en del av proppen lossnat, och den blockerar en ådra.
subdirectory_arrow_right Most likely another piece of the clot broke free, it's blocking a blood vessel.
Det sades att en tunnel hade kollapsat och öppnat en ådra av kadmium, och att folk dog av ångorna.
subdirectory_arrow_right News was that a tunnel collapse had torn open veins of cadmium, and people were dying from the vapors.
Denna centrala tematiska ådra skulle vissa påstå finns i alla hans romaner, hans poesi, och verkligen i några av hans...
subdirectory_arrow_right This crucial thematic vein some would argue is present in all of his novels, his poetry, and indeed some of his...
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar