Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ålderdom på engelska

— översättning och exempelmeningar

age

Ålderdom är för sent att utforska.
subdirectory_arrow_right Old age is too late for discovery.
lägg till

Exampel meningar till ålderdom

Och så vill vi kanske också spara lite till vår ålderdom.
subdirectory_arrow_right Or maybe we want to put a little aside for our husband and us in our old age.
Om jag inte ska dö, måste jag börja spara för min ålderdom.
subdirectory_arrow_right If I'm not going to die, I must start saving money for my old age.
Och på min ålderdom... vem skulle tagit hand om mig då?
subdirectory_arrow_right But what about my old age? Who worries about my old age?
Härigenom har jag blivit en smula ensam på min ålderdom.
subdirectory_arrow_right This has made my old age rather lonely.
Det barkar åt en ensam ålderdom för mig.
subdirectory_arrow_right Looks like I'm heading into a lonely old age, Rafe.
Jag står där med en hink full av sten och tittar mot min dystra ålderdom.
subdirectory_arrow_right I'm still standing there holding a bucket full of rocks and staring into a bleak old age.
Från barndom till ålderdom fortsätter medvetandet att växa.
subdirectory_arrow_right A man's mind, from childhood to old age, never stops growing.
Och nu har jag fött honom en son på hans ålderdom.
subdirectory_arrow_right For I have borne him a son in his old age.
Varken i by eller stad som vill byta sin ungdom mot min ålderdom.
subdirectory_arrow_right I can find no-one who will agree to exchange his youth for my old age.
Kanske jag sakta ner i min ålderdom eller något, jag vet inte.
subdirectory_arrow_right Maybe I'm slowing down in my old age or something, I don't know.
Vi väntar tills han dör av ålderdom.
subdirectory_arrow_right We can wait until he dies of old age.
I den här takten kommer jag att dö av ålderdom.
subdirectory_arrow_right Well, get on with it. I'll die of old age at this rate.
Hunden dog inte av ålderdom.
subdirectory_arrow_right That dog didn't die of old age.
Låt mig få tala om en sak för er, kardinal de Bricassart... om ålderdom... om er Gud...
subdirectory_arrow_right Let me tell you something, Cardinal de Bricassart... about old age and about that God of yours.
Här dör man av ålderdom när man väntar på dem.
subdirectory_arrow_right Down here people die of old age waiting for the cops.
Att det första är bäst... att ungdom är bättre än ålderdom.
subdirectory_arrow_right It means that the first is best that youth is better than old age.
Ska vi säga att hon dör av ålderdom vid 25?
subdirectory_arrow_right And tell them what, that she's dying of old age at 25? What is it?
Under 60 år, låg Ringen tyst i Bilbo's förvar förlängde hans liv, skjöt upp ålderdom.
subdirectory_arrow_right For 60 years, the Ring lay quiet in Bilbo's keeping prolonging his life, delaying old age.
Du dör inte av ålderdom.
subdirectory_arrow_right You won't die of old age.
Att du inte ska dö av ålderdom.
subdirectory_arrow_right You won't die of old age.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar