Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

århundrade på engelska

— översättning och exempelmeningar

century

Du är i fel århundrade.
subdirectory_arrow_right You're in the wrong century.

C

För vårt århundrade, det är en enda television.
subdirectory_arrow_right Because the television is the future of mankind.
lägg till

Exampel meningar till århundrade

Och den täta skogen i väst skyddade de cirka 500 som bodde här i ytterligare ett århundrade.
subdirectory_arrow_right And the dense forests to the west kept the 500 or so people who lived here safe for another century.
I över ett århundrade så har frivilligheten varit vår ordens stolthet.
subdirectory_arrow_right For more than a century... to serve voluntarily has been one of the glories of our order.
Vore det inte bra om det var allas århundrade, när folk i hela världen fritt folk hittade ett sätt att leva ihop?
subdirectory_arrow_right Wouldn't it be wonderful if it was everybody's century when people all over the world, free people, found a way to live together?
Vi lever i ett modernt århundrade.
subdirectory_arrow_right This is the 20th century. I could pick a century out of a hat blindfolded and get a better one!
Från tramparnas blandande fötter till byggstenstillverkarnas hällande händer rör sig en ständig ström av gyttja ståtliga städers oansenliga ursrung dag efter dag, år efter år, århundrade efter århundrade.
subdirectory_arrow_right From the mixing feet of treaders to the pouring hands of brick molders moves the constant stream of mud, the lowly seed of tall cities, day after day, year after year; Century after century.
Nu känns det som något som hände på en annan planet och i ett annat århundrade.
subdirectory_arrow_right Now it seems like something that happened on another planet and in another century.
Nu är det år 1900, så det var inte under detta århundrade.
subdirectory_arrow_right This is 1900. So let's just say not in this century.
Gott nytt århundrade.
subdirectory_arrow_right Happy new century, George. Good night.
Nej. Varje århundrade försöker nån tyrann, men hittills har ingen lyckats.
subdirectory_arrow_right Every century, some despot tries, but no one's succeeded.
Ett århundrade är vårt öde förutbestämt nästa har vi en fri vilja.
subdirectory_arrow_right One century, they tell you man's destiny is predetermined. The next, they say that he has freedom of choice.
Vi har studerat problemet nästan ett århundrade men kommer ingen vart med det.
subdirectory_arrow_right We've been studying the problem for damn well near a century. But we get no farther with our studies.
Du är i fel århundrade.
subdirectory_arrow_right You're in the wrong century.
Liksom, från detta århundrade?
subdirectory_arrow_right Like, from this century?
Ja, vet du, om jag minns rätt va det andra händelser före myteriet, om man går tillbaka ett århundrade, tillbaka till Clive's tid det är mer intressant.
subdirectory_arrow_right Yes, well, you know, I think there are other events... before the mutiny, going back a century, back to the time of Clive... that are more interesting.
Så jag tror inte att en man per århundrade... skulle lida så svårt som du kommer att göra.
subdirectory_arrow_right So I think no man in a century... will suffer as greatly as you will.
Ni känner inte till detta århundrade, så jag har försökt att vara tålmodig.
subdirectory_arrow_right Captain, as you are new to this century, I have tried to be patient.
Här och nu måste världen få veta att facklan lämnats över till en ny generation amerikaner, födda i detta århundrade.
subdirectory_arrow_right Let the word go forth from this time and place that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century.
Några män är bara födda i fel århundrade.
subdirectory_arrow_right Some men are born in the wrong century.
Jag är fascinerad av att dharma kom till kung Ho-ho-ho men fokuserar på problemen i vårt århundrade i Twin Peaks.
subdirectory_arrow_right Agent Cooper, I am thrilled to pieces that the dharma came to King Ho-Ho-Ho, I really am, but I'm trying to focus on the more immediate problems of our own century here in Twin Peaks.
Det kommer inga bensinmackar hit förrän i nästa århundrade.
subdirectory_arrow_right There won't be a gas station around here until sometime in the next century.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar