Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

åsikt på engelska

— översättning och exempelmeningar

opinion

Er kamrer är av en annan åsikt.
subdirectory_arrow_right Your accountant seems to be of a different opinion.

view

Vad är amatör-astronomens åsikt?
subdirectory_arrow_right What's the amateur astronomer's point of view?
lägg till

Exampel meningar till åsikt

Det är er åsikt, och er åsikt är att det inte var diabeteskoma.
subdirectory_arrow_right That's your opinion, just like it's your opinion that it wasn't a diabetic coma.
Enligt er åsikt, är det en riktig uppskattning?
subdirectory_arrow_right In your opinion, is that an accurate estimate?
Man måste ha en åsikt och yttra sig.
subdirectory_arrow_right Got to have an opinion, got to have a voice.
Jag vet att vi har delade meningar om mycket så jag tänkte att ett personligt framträdande skulle ändra din åsikt.
subdirectory_arrow_right I know you don't agree with many of my views so I thought a personal appearance might sway your opinion.
Tack för att jag fick säga min åsikt.
subdirectory_arrow_right Thanks for letting me voice my opinion to the Captain.
Jag hörde då inte din åsikt därinne när det verkligen gällde!
subdirectory_arrow_right Well I sure didn't hear you voice your opinion in there when it mattered!
Ditt jobb är att säga din åsikt med entusiasm... och med bestämdhet... annars kommer du att önska att du också hade drunknat.
subdirectory_arrow_right Your job is to voice your opinion with some oomph and some character behind it... or you'll wish you'd have got drowned in that bathhouse.
Jag skulle för en gångs skull vilja säga min åsikt att det här är helt sjukt.
subdirectory_arrow_right I, for one, would just like to voice an opinion... that this is crazy wack.
Ni kan komma med en åsikt, men jag har sista ordet.
subdirectory_arrow_right You may voice an opinion, if you must, but I have the final say.
Om det är din åsikt far så skall jag resa till Osaka och ta reda på Toyotomis avsikter.
subdirectory_arrow_right If that's my father's opinion, I'll go to Osaka to find out the views of the Toyotomi clan.
En åsikt som man driver på är inte samma som en fri åsikt det här förutspådde jag åt Johnny, ord för ord.
subdirectory_arrow_right Because opinion solicited does not equal one freely voiced. This is what I predicted to Johnny, virtually word for word.
Han ville bara att jag framförde alla förståndiga jaffas åsikt.
subdirectory_arrow_right He only asked that I voice the opinion of any clear minded Jaffa.
Jag menar, är du välkommen att uttrycka din åsikt.
subdirectory_arrow_right I mean, do please feel free to voice your opinion.
Det är din privata revolution. Red ut faderskomplexet innan du ens har en åsikt om Marx och historien! Men, Klara... !
subdirectory_arrow_right And sort out your late puberty and your father complex before even voicing an opinion about Marx and History!
Kasper gav uttryck för sin ocensurerade åsikt om Svend Åge Saltum. Till Svend Åge Saltum.
subdirectory_arrow_right Kasper decided to voice his honest opinion about Saltum... to Saltum.
Så medan vi väntar på Downing Streets reaktion, uttrycker allmänheten sin åsikt.
subdirectory_arrow_right 'While we wait for Downing Street to respond, 'the nation is voicing its opinion.
Enligt min åsikt slits statsåklagaren mellan lojalitetsbanden och behovet av självbevarelsedrift.
subdirectory_arrow_right In my estimation, the Attorney General is rather perfectly suspended between the bonds of loyalty and the need for self-preservation.
Men jag får väl framföra min åsikt?
subdirectory_arrow_right But surely I have the right to voice my opinion?
Tja, säg att jag vill uttrycka min åsikt, också.
subdirectory_arrow_right Well, tell him I'd like to voice my opinion, too.
Alla har en röst, alla har en åsikt
subdirectory_arrow_right Everyone has a voice. Everyone has an opinion.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar