Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

åtagande på engelska

— översättning och exempelmeningar

undertaking

Det åtagande accepterar inte jag.
subdirectory_arrow_right I won't accept that in what we're undertaking.

commitment

Jag har ett åtagande.
subdirectory_arrow_right I have a commitment.

obligation

Hon ser krafterna som ett åtagande.
subdirectory_arrow_right Yet she feels an obligation to her powers.
lägg till

Exampel meningar till åtagande

Ett oväntat åtagande. Jag förstår, sir.
subdirectory_arrow_right An unexpected obligation.
Ett åtagande som har Inget att göra... med juridiska namn och rättsliga skyldigheter.
subdirectory_arrow_right A commitment that has nothing to do... with legal names and legal obligations.
Testa den senaste modellen med inga åtagande.
subdirectory_arrow_right Rush right on down and test-drive latest model with no obligation.
För fjorton är sen tvingades jag åta mig en liten cell... och nu ska du tvingas göra ett åtagande.
subdirectory_arrow_right Fourteen years ago, I was forced to make a commitment to an eight-by-nine cell and now you're going to be forced to make a commitment.
Hon ser krafterna som ett åtagande.
subdirectory_arrow_right Yet she feels an obligation to her powers.
Du har ett åtagande mot jediriddarna som inte bör svikas.
subdirectory_arrow_right You've made a commitment to the Jedi order... a commitment not easily broken.
Avlägga ed är ett religiöst åtagande för en troende, att säga sanningen och man säger så sant mig Gud hjälpe.
subdirectory_arrow_right You know as a witness when you take an oath, it's a sacred obligation if you are a believer, that you're going to tell the truth, and you say, So help me, God.
Vad har det med ditt åtagande mot mig att göra?
subdirectory_arrow_right And how is this supposed to help you fulfil your obligation to me?
Mitt åtagande med marinen är faktiskt slut.
subdirectory_arrow_right Actually, my obligation to the Navy is up.
Som du ser är det inte en enda signatur saknad och om din man inte skriver på dessa papper inom 48 timmar så blir jag den åtagande att vräka dig från denna tomt även om din tvätt är torr eller inte!
subdirectory_arrow_right So you see, there's not a single signature missing, and if your husband does not sign this paper within the next 48 hours, I will be under the obligation to evict you from this property whether your laundry's dry or not.
Det åtagande accepterar inte jag.
subdirectory_arrow_right I won't accept that in what we're undertaking.
Vi är ett team, och restaurangen är ett stort åtagande. Ingen klarar det själv.
subdirectory_arrow_right Come on, Tom, for God sakes, we are a team, and that restaurant is a huge undertaking.
En åtagande är det bara när det inte finns något bäst före datum.
subdirectory_arrow_right A commitment is only commitment because it has no expiration date.
Åtagande? Vad betyder det?
subdirectory_arrow_right What's obligation to you?
En stort åtagande för en sådan ung man.
subdirectory_arrow_right A great undertaking for such a young man?
Jag vet att det är ett enormt åtagande så varför inte ta ett ögonblick och prata igenom det?
subdirectory_arrow_right I know I'm proposing an enormous undertaking so why don't you take a few moments to discuss it?
Penny, det är ett allt för stort åtagande och min tid är både begränsad och värdefull.
subdirectory_arrow_right Penny, this would be a massive undertaking, and my time is both limited and valuable.
Men ditt första åtagande är för mig nu.
subdirectory_arrow_right But your first obligation is to me now.
Älskling, det är ett stort åtagande.
subdirectory_arrow_right Honey, that's a major undertaking.
Det var ett enormt åtagande att skriva manus.
subdirectory_arrow_right It was a great undertaking to do the script.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar