Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

åter på engelska

— översättning och exempelmeningar

again

Åter igen, tack för en underbar kväll.
subdirectory_arrow_right Again, thank you for a lovely evening.

back

Åter till viktorianska värderingar!
subdirectory_arrow_right Back to Victorian values!
lägg till

Exampel meningar till åter

När den elaka jättens tid var förbi ekade Lyckodalen åter av sång och skratt,
subdirectory_arrow_right And so with the passing of the wicked giant, Happy Valley echoed once again with song and laughter.
Öppna åter mitt hjärtas dörr
subdirectory_arrow_right Share them once again with me
Tack vare dig är livet mig åter kärt.
subdirectory_arrow_right Once again, thanks to you, life seems precious to me.
Eller så kan ni tro att han efter att åter ha bevittnat nån dö inte stod ut med den tragiska följden av hans svaghet och flydde.
subdirectory_arrow_right Or you may believe that having once again allowed someone to die, he could not face the tragic result of his own weakness and ran away.
Så, allt blir som förut. Allt blir åter förvirring.
subdirectory_arrow_right Now everything's all confused once again, like it was before.
Som så många gånger förut ska Läderlappen och Robin de våghalsiga brottsbekämparna, åter komma till undsättning.
subdirectory_arrow_right And then, as they have done many times before as Batman and Robin, courageous warriors against crime they are off, once again, to the rescue.
Jag vill påpeka att alltför många av våra ögrannar åter låtit sig toppridas av USA: s industri.
subdirectory_arrow_right I wish to point out... that... too many of our island neighbours have once again let themselves be...
Men Gud vare tack för filmen för det går åter utmärkt för Eisen hower som slagit sig ur Normandie och jagar över Frankrike.
subdirectory_arrow_right Thank god for the film, because Eisenhower's armies are once again doing brilliantly. They've broken out of their Normandy entrapment and are now racing across France.
Menpånyåretklarnarskyarna och det överlägsna allierade flyget ingriper åter med förödande effekt.
subdirectory_arrow_right As the new year begins, the skies clear, and the vastly superior Allied air power once again comes into play with devastating effect.
Resan till Elfenbenstornet kom ingen stanns och han prövade åter att prata med Bastian.
subdirectory_arrow_right The journey to the Ivory Tower was going nowhere. As he tried once again to talk sense into Bastian...
Det passar bra i dag, när krigsmoln åter syns vid horisonten... att vi dedikerar ångtorpeden... åt de 13 miljoner amerikaner som stred i andra världskriget.
subdirectory_arrow_right I think it highly suitable today, as war clouds once again are upon the horizon, that we dedicate this steam torpedo, a symbol of the 13 million of us who fought in World War II.
Vi har åter varit samlade kring Riket.
subdirectory_arrow_right Once again we´ve been together at the Kingdom. How did things go?
Men sen livets kraft Åter igen Log mot honom.
subdirectory_arrow_right But the life force once again smiled upon him.
Kineserna försöker åter att bevisa för världen att Tibet tillhör dem.
subdirectory_arrow_right Your Holiness, the Chinese are once again trying to convince the world... that Tibet belongs to them.
Tillförordnad löjtnant Simpson är nu åter underofficer Simpson.
subdirectory_arrow_right So, acting lieutenant Simpson is once again Mr. Midshipman Simpson.
Vi förnyar åter oss själva... och söker efter de ljusa stunder som kan tjäna...
subdirectory_arrow_right We renew ourselves once again seeking out the bright moments that will serve...
Vi har åter oinskränkt handelstillstånd.
subdirectory_arrow_right J.T. Marlin, once again, has unlimited trading authorization.
Men i Aten den här morgonen den italiaenska ambassadören förnekade åter igen...
subdirectory_arrow_right But in Athens this morning... the Italian ambassador once again denied...
Vi kan åter igen konstatera att Gud ingrep för att rädda judarna.
subdirectory_arrow_right Once again, God intervened to save the Jewish people.
Åter igen, en svart man.
subdirectory_arrow_right Once again, a black man.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar