Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

återfår på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till återfår

Nöj dig med medelmåttigheten så återfår din förlorade lust.
subdirectory_arrow_right Let that mediocrity be enough. You'll recover some of your verve.
Den galne Hidetora fick löpa men han kommer att bli dödad om han återfår sans och vett!
subdirectory_arrow_right Madness saved Hidetora. If he recovers his wits... he'll be killed, too.
För tillfället kan vi inte lova att hon återfår sin mentala hälsa.
subdirectory_arrow_right I can't guarantee that she'll ever recover.
Era barn får bära vapen. Jag återfår min rikedom.
subdirectory_arrow_right Your children will bear arms, and I will recover my fortune.
Jag förslår att du vilar upp dig litet grann och återfår din styrka, Mäster Dvärg.
subdirectory_arrow_right Take some rest and recover your strength.
När du återfår objektet, kontakta mig, och vi byter ut det mot den återstående avgiften.
subdirectory_arrow_right When you recover the item, contact me, and we'll exchange it for the remainder of your fee.
De där sakerna är saker som andra tappat bort och aldrig återfår.
subdirectory_arrow_right But you know, that cool stuff is stuff that other people lost and will never get back.
Mot betalning, en andel av det vi återfår... så är jag övertygad om att han är med.
subdirectory_arrow_right For a fee, a percentage of the monies recovered, I'd say that's exactly his line.
Chansen att en 40 år gammal PVS-patient återfår medvetande är nästan lika med noll.
subdirectory_arrow_right The chances that a 40-year-old Persistent Vegetative State patient will recover consciousness are slim to none.
En man därute behöver tysta Nicole innan hon återfår minnet.
subdirectory_arrow_right A man out there needs to silence Nicole before she recovers her memory.
Den här kvinnan kostade mig fyra år av mitt liv som jag aldrig återfår. Bara för att du sa att jag var menad att åka till ön!
subdirectory_arrow_right This woman cost me four years of my life, four years that I'll never get back because you told me that I was supposed to go to the island!
Men med rätt terapi är det troligt att du återfår mycket av ditt minne med tiden.
subdirectory_arrow_right But with proper therapy it's likely you'll recover a large portion of your memories over time.
Efter två, tre veckor känner man inte igen barnen. De återfår hälsan.
subdirectory_arrow_right In two or three weeks these children completely recover.
När vi återfår pengarna vill du att det ska vara över.
subdirectory_arrow_right Once the funds are recovered, you want this to be over.
För varje minne han återfår påminns Roman om traumat.
subdirectory_arrow_right For every memory that he recovers, Roman relearns his trauma.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar