Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

återspeglar på engelska

— översättning och exempelmeningar

reflect

De återspeglar vår överenskommelse.
subdirectory_arrow_right They reflect our agreement.

reflection

Den återspeglar dina triumfer och ditt svek.
subdirectory_arrow_right A reflection, no doubt, of your triumphs and your betrayal.
lägg till

Exampel meningar till återspeglar

Albert menar att eleverna återspeglar sin lärares egenskaper.
subdirectory_arrow_right Naturally. Cousin Albert appreciates that the pupils are bound to reflect the qualities of the tutor. C'est ca.
Fönstren återspeglar ljusen.
subdirectory_arrow_right Look, there's a light! It's the reflection of the candles.
Hur du än tittar i spegeln, så återspeglar den verkligheten. Jag vet vem jag är!
subdirectory_arrow_right However cleverly you sneak up on the mirror, your reflection always looks you straight in the eye.
Du återspeglar... tidens brustna hjärta.
subdirectory_arrow_right You reflect its broken heart.
Den återspeglar dina triumfer och ditt svek.
subdirectory_arrow_right A reflection, no doubt, of your triumphs and your betrayal.
De återspeglar vår överenskommelse.
subdirectory_arrow_right They reflect our agreement.
Sätt ihop bitarna så att de återspeglar vägen till upplysning.
subdirectory_arrow_right Put those pieces to reflect a path to enlightenment.
Föreställ dig en sån total förståelse. Att vara med nån som verkligen ser en. Som återspeglar din spegelbild, som något vackert och rent.
subdirectory_arrow_right [Woman] Imagine such a perfect understanding, being with someone who sees you as you really are, who reflects your image back to you... as something beautiful and pure.
Och den juvelen är magisk, och den återspeglar visionen den enda sanna kärleken...
subdirectory_arrow_right And this jewel is magical, and it reflects the vision of your one true love...
Hans förändring i sig själv och hans victimology återspeglar detta.
subdirectory_arrow_right His change in himself and his victimology reflects that.
Det jag gör återspeglar livet.
subdirectory_arrow_right Buddy. I reflect life back onto itself.
Hans uttalanden återspeglar inte CBl:s officiella åsikter.
subdirectory_arrow_right His statements in no way reflect the official view of the CBl.
När du håller en spegel mot en annan och den återspeglar i oändlighet.
subdirectory_arrow_right I'm not pretending. You know when you hold a mirror up to a second mirror and you get that sort of reflected infinity thing?
Vad händer om spegeln återspeglar i nåt liknande en studion 54 discokula?
subdirectory_arrow_right Mmm-hmm. Well, what happens if that mirror is reflected in something like the Studio 54 disco ball?
Du kommer väl inte att känna att det återspeglar ett fördömande av dig?
subdirectory_arrow_right I trust you will not feel it reflects judgment upon you.
Det återspeglar bara omgivningen.
subdirectory_arrow_right It only reflects what it stands next to.
De perfekta cirkulära banor för de andra planeterna återspeglar fulländning av gudarna som hade lagt dem där.
subdirectory_arrow_right The perfect circular orbits of the other planets reflecting the perfection of the gods that had put them there.
Hans åsikter återspeglar inte H-federationens.
subdirectory_arrow_right His views do not reflect those of the Trade Federation.
Resultatet återspeglar inte lagets styrka eller var vi är i slutet på säsongen.
subdirectory_arrow_right The record doesn't reflect the strength of this team or where we're gonna be at the end of the season.
En enorm sammanflätning av orsak och verkan där allt och alla återspeglar varandra.
subdirectory_arrow_right A quantum entanglement of cause and effect where everything and everyone reflects on each other.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar