Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

återstod på engelska

— översättning och exempelmeningar

remained

Men ett nålstick återstod:
subdirectory_arrow_right But it remained an opposition...
lägg till

Exampel meningar till återstod

Återstod för mig att anpassa mig till Dora.
subdirectory_arrow_right It remained for me to adapt myself to Dora, to share with her what I could and be happy.
Men ett nålstick återstod:
subdirectory_arrow_right But it remained an opposition...
Han berättade om plågorna som följde hur folk gömde sig i utspridda byar för att undgå dem som ville ta det lilla som återstod.
subdirectory_arrow_right He told of the plagues that followed and how the living hid themselves, scattered in tiny hamlets in hopes of surviving Whatever new madness conspired to rob them of the little that remained.
Innan Apophis sökte asyl återstod bara en handfull Jaffa i hans tjänst.
subdirectory_arrow_right Before Apophis requested asylum only a handful of loyal Jaffa remained in his service.
Tolv år sedan kejsare Shaddam IV besegrades och Paul Muad'Dibs fremen bredde ut sig i universum förintade allt som återstod av de Kejserliga styrkorna. Tog planet efter planet i besittning under hans styre. Drev undan allt, och alla som gjorde motstånd.
subdirectory_arrow_right Twelve years since Emperor Shaddam the Fourth was defeated... and Paul Muad'dib's wild Fremen spread out across the universe... exterminating all that remained of the old imperial armies... colonizing the planets of the known universe... one by one under his rule... sweeping away anything... and anyone who resisted.
Men ledtrådarna tappades och glömdes ständigt bort. Tills enbart en återstod, och det var hemligheten som Charles Carroll hade fört vidare till unge Thomas Gates.
subdirectory_arrow_right Over time the clues were lost or forgotten, until only one remained... and that was the secret that Charles Carroll entrusted to young Thomas Gates.
Fienden förtärde människornas världar, tills endast Atlantis återstod.
subdirectory_arrow_right The enemy fed upon the defenceless human worlds like a great scourge until only Atlantis remained.
Det enda som återstod var hans huvud.
subdirectory_arrow_right All that remained was First Father's head.
Det är liten summa smält återstod att branden ser ut att ha följt längs med taket.
subdirectory_arrow_right There's a small amount of mold residue that the fire seems to have followed along the ceiling.
När det var över återstod bara ruiner.
subdirectory_arrow_right When it was over, charred roofs were all that remained.
Det lilla som återstod av vårt så kallade skyddsnät smulades sönder och allt fler av invånarna i vår stad tvingades till ett liv på gatan.
subdirectory_arrow_right And what little remained of our so-called safety net was simply shredded, and more and more of our fellow citizens found themselves living life at the broken edges, in the street.
När det var över återstod bara en femmetershög med likdelar med Popmeovs huvud överst som stjärnan på en julgran.
subdirectory_arrow_right When finished the only thing that remained was a lot of 5 meters dismembered bodies and the head of Popmeov stuck on top as the shooting star of the Christmas tree.
Vad som återstod var kärlek och längtan.
subdirectory_arrow_right What remained was the love and the longing.
Och allt som återstod var ett tomrum runt omkring mig, obruten till den mörka horisonten.
subdirectory_arrow_right And all that remained was a ruined blank and waste... lying around me, unbroken to the dark horizon.
Men när säsongen 1968 började, återstod Lotus oslagbar.
subdirectory_arrow_right But as the 1968 season began, Lotus remained unbeatable.
För de av oss som återstod fann vi en fristad.
subdirectory_arrow_right For those of us who remain, we found a safe haven.
Och i botten av Pandoras ask, var allt som återstod hopp.
subdirectory_arrow_right And in the bottom of pandora's box, all that remained was hope.
Tsunamier raderade det som återstod.
subdirectory_arrow_right Tsunamis wiped out what remained.
Det återstod ett problem att lösa.
subdirectory_arrow_right There remained one problem to be dealt with.
De verkade vara färre till antalet, men de som återstod kämpade väl.
subdirectory_arrow_right Their numbers seemed reduced, but those who remained fought well.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar