Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

återvänder på engelska

— översättning och exempelmeningar

return

Återvänder apor till brottsplatsen?
subdirectory_arrow_right Do apes ever return to the scene of the crime?

back

Återvänder du till Haag?
subdirectory_arrow_right Will you go back to your life in The Hague?

returns

Återvänder er son i gryningen, mylady?
subdirectory_arrow_right Your son returns at dawn, my lady?
lägg till

Exampel meningar till återvänder

Den otrogne Mika återvänder när som helst till villan.
subdirectory_arrow_right And be quick with it! The infidel, Micah, is on his way back to his villa. He will return any moment.
Posey har befälet och tar tillbaka dem hit om ni inte återvänder inom tre dar.
subdirectory_arrow_right Posey will remain with orders to bring them back here if you don't return in three days. Is that clear?
De återvänder från rummet, jag för dem tillbaka, och sedan möts vi aldrig mer.
subdirectory_arrow_right They return from the room and I lead them back, and we never see each other again.
Jag önskar att de får tillbaka landet så att Dalai Lama återvänder.
subdirectory_arrow_right I wish they could get their country back and the Dalai Lama could return.
De är fria om de återvänder till England och inte krigar mer i det här landet och om den civila milisen återvänder till sina gårdar.
subdirectory_arrow_right They are free, so long as they return to England and fight no more on this continent, and the civilian militia return to their farms.
Data tror att om ni skickar tillbaka Worf genom klyftan återvänder vi till våra verkligheter.
subdirectory_arrow_right Data believes that sending Worf back through the fissure will return us to our realities.
Vrid på värmen i våra rum, jag vill ha en kopp te när jag återvänder.
subdirectory_arrow_right Go back and turn on the heaters in our rooms. I want a cup of tea when I return.
Jag finns här när du återvänder och vi har ju en fantastisk natt att minnas ömt.
subdirectory_arrow_right I'll be here when you return, and we'll have one incredible night to look back on fondly.
Ni är fängslade tills ni återvänder genom Mörkrets ring till er dystra boning. Hit får ni aldrig återvända.
subdirectory_arrow_right I insist that you remain in chains until you return to the Circle of Darkness, to whatever dark place you reside, and that you never return.
Om vi inte gör det, tror han att ni misslyckats och återvänder aldrig.
subdirectory_arrow_right If we don't bring you back, he will know you failed our challenge and never return.
Om vi återvänder och laddar om nu så är vi tillbaka inom 11/2 dygn. Långt innan maskinerna hinner hit.
subdirectory_arrow_right If we return and recharge now we can be back in 36 hours, well before the machines reach this depth.
Deras överlevnad kan hänga på att alla SG-1 på basen återvänder hem.
subdirectory_arrow_right Their survival could hinge on not just our return but the return of every SG-1 stranded on this base.
När jag återvänder till jordens mylla släpps min själ fri...
subdirectory_arrow_right As I return to the nature that nurtured me, my soul is destined to return...
Snart skingras de norrut och lugnet återvänder till skogen tills fjärilarnas barnbarnsbarn kommer hit för att undkomma kylan.
subdirectory_arrow_right Soon they will all disperse northwards... and tranquillity will return to this forest, until the great-grandchildren of these butterflies return... to escape the freezing northern winter.
Det finns en chans på sex procent att Agent Dunham återvänder till högkvarteret och ger upp. En elvaprocentlig chans att hon återvänder för att attackera. En 21-procentlig chans att hon kommer att försöka kontakta någon som hon känner.
subdirectory_arrow_right There's a 6% chance that Agent Dunham will return to headquarters to surrender, an 11% chance that she will return to attack, a 21% chance that she will attempt to contact someone that she knows,
Du vet väl att Karpos är kvar när vi återvänder till Atlantis?
subdirectory_arrow_right You realise Karpos will still be after you when we return to Atlantis? IF we return to Atlantis.
Nu återvänder vi till min välkomsthälsning för Johnny Karate.
subdirectory_arrow_right The thing we return to now is my Johnny Karate Show return message.
Vi återvänder.
subdirectory_arrow_right We return, we return.
Stanna här tills jag återvänder.
subdirectory_arrow_right You stay here till I return. Until you return?
Men om du följer med mig, kan jag inte återvända hit. Då tvingar de dig att stanna i England, och jag återvänder inte hit utan dig.
subdirectory_arrow_right But if you leave with me then I can never return because they will force you to stay in England, and I will not return without you.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar