Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

åtgärd på engelska

— översättning och exempelmeningar

measure

Åtgärd C i entrén...
subdirectory_arrow_right Measure C in the hall...
lägg till

Exampel meningar till åtgärd

Jag bifaller varje åtgärd som styrker ett europeiskt samarbete.
subdirectory_arrow_right I am in favour of any measure which would lead to closer cooperation in Europe.
De andra kastades in bara för bra åtgärd.
subdirectory_arrow_right The others were thrown in just for good measure.
En förebyggande åtgärd.
subdirectory_arrow_right Just a preventive measure.
Åtgärd?
subdirectory_arrow_right Please advise.
Ni talar om judar, zigenare, negrer och så vidare men man måste se fascisternas raslagar som en sanitär åtgärd.
subdirectory_arrow_right But, gentlemen, you speak of Jews and Gypsies, Negroes and so forth. But one has to regard the racial laws of the Fascists as a sanitary measure, much overdue, in my opinion.
Även omjag tror att niinte kommer att gilla dem harjag försäkrats om att det bara är en tillfällig åtgärd.
subdirectory_arrow_right And although I'm quite positive you're not gonna like them I have been given assurances that this is a temporary measure only.
Du sa ju själv att det var en tillfällig åtgärd. Ja, visst...
subdirectory_arrow_right You said this was a temporary measure.
Det är en nödvändig åtgärd.
subdirectory_arrow_right It is a necessary measure.
Åtgärd C i entrén...
subdirectory_arrow_right Measure C in the hall...
Modernt kommer från latinets modus som betyder riktig åtgärd.
subdirectory_arrow_right Mode is derived from Latin modus, meaning due or proper measure.
Det är en drastisk åtgärd.
subdirectory_arrow_right Exhume the body. Your Honor, all due respect, that is a drastic measure.
Det här är en desperat åtgärd.
subdirectory_arrow_right This is a desperate measure, Jack.
Någon tog det i förebyggande syfte som en preventiv åtgärd, Jethro.
subdirectory_arrow_right Someone was taking it prophylactically. As a preventative measure, Jethro.
Varje åtgärd jag tar i Västafrika kan resultera i en terroristattack här, men gör jag inga åtgärder kommer en hel generation av Singaleser dödas.
subdirectory_arrow_right Any action I take in West Africa will likely result in a terrorist attack here, but if I take no action, an entire neration of Sangalans will be wiped out.
Jag utlyser åtgärd Ett, jag repeterar för alla besättningsmedlemmar. Jag utlyser åtgärd Ett, med omedelbar verkan.
subdirectory_arrow_right I'm declaring Action One, repeat to all crewmembers, this is Action One, with immediate effect.
Det finns fyra standardiserade åtgärdsrutiner till, och åtgärd fem är... ?
subdirectory_arrow_right There are four more standard action procedures. And Action Five is... ?
Mät för åtgärd.
subdirectory_arrow_right Measure for measure.
Åh, det är en tillfällig åtgärd.
subdirectory_arrow_right Oh, it's a temporary measure.
Du vet, Lori, jag har alltid sagt att en åtgärd av en man... är hur mycket han är villig att göra för sitt ex.
subdirectory_arrow_right You know, Lori, I've always said that a measure of a man is in how much he's willing to do for his ex.
Utan möjligheter att fixa de skadade ammoniakpumparna hoppas de att översvämma den syrefattiga modulen med väte som en åtgärd för att stoppa läckan tills räddningsskeppet anländer.
subdirectory_arrow_right With no way to fix the damaged ammonia pumps, they're hoping to flood the oxygen-deprived module with hydrogen as a stopgap measure until the rescue ship arrives.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar