Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

åtnjuter på engelska

— översättning och exempelmeningar

enjoy

Sömn är ingen lyx jag åtnjuter.
subdirectory_arrow_right Anyway, sleep is not a luxury I enjoy.
lägg till

Exampel meningar till åtnjuter

Vi har nöjet att ta emot er som ambassadör och vi välkomnar de harmoniska relationerna vi åtnjuter med USA.
subdirectory_arrow_right We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.
Sömn är ingen lyx jag åtnjuter.
subdirectory_arrow_right Anyway, sleep is not a luxury I enjoy.
Kardinalen angriper mig kanske för att jag åtnjuter drottningends förtroende.
subdirectory_arrow_right Maybe because I trust the queen, enjoy I attacked the Cardinal.
Fördelen med att vara dekan är lugnet och respekten man åtnjuter.
subdirectory_arrow_right What I love about being dean is the peace and quiet and the respect I receive.
Därför att friheten som vi åtnjuter och förtjänar varje dag är just det som kommer att besegra våra fiender och bevara vår styrka.
subdirectory_arrow_right Because the freedom we enjoy, the freedom that we earn every day, is the very thing that will defeat our enemies and keep us strong.
Bli känd och vald till kongressman för nån landsortshåla så att Kina eller Ryssland plötsligt, på vår bekostnad kan unna sig de privilegier vi åtnjuter?
subdirectory_arrow_right Make a name for himself? Maybe get elected some two-bit congressman from nowhere with the result that China or Russia can suddenly start having, at our expense all the advantages we enjoy here? No, I tell you.
I framtiden kommer all appellationer i själsliga frågor inte höras i Rom utan i England, där kungen nu åtnjuter:
subdirectory_arrow_right In future, all final appeals on spiritual matters will be heard, not in Rome, but in England, where the king will now enjoy...
Vi åtnjuter inte lidande.
subdirectory_arrow_right We do not enjoy suffering.
Jag menar, Jag åtnjuter det hjärtliga Puttanesca, hora men jag är inte säker på att ett barn skulle uppskatta namnet.
subdirectory_arrow_right I mean, I enjoy a hearty puttanesca myself, but I'm not sure that a child would appreciate the moniker.
På ännu en Självständighetsdag, låt oss alla minnas priset av den frihet som vi åtnjuter.
subdirectory_arrow_right On the eve of another Independence Day, let us all remember the price of the freedom we enjoy.
De följande 56 veckorna åtnjuter de första klassens boende på din inrättning. När födseln äntligen närmar sig kör brottslingen iväg med dem och de föder i hemlighet.
subdirectory_arrow_right Now, for the next 56 weeks, they enjoy first-rate care and accommodation at your facility, then when their due date's finally drawn near, the criminal drives them away in a truck to give birth in secret.
Hos er måste skuld bevisas, men här åtnjuter hon inga såna rättigheter.
subdirectory_arrow_right I know you presume a suspect innocent until proven otherwise, but in Singapore, Kathy Hall enjoy no such rights.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar