Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

åttonde på engelska

— översättning och exempelmeningar

eighth

Åttonde kohort två maniplar.
subdirectory_arrow_right Eighth Cohort lost two full maniples.

eight

De byter skift var åttonde timme.
subdirectory_arrow_right They change shifts every eight hours.
lägg till

Exampel meningar till åttonde

Kong, världens åttonde underverk!
subdirectory_arrow_right Kong, the Eighth Wonder of the World.
Världens åttonde underverk.
subdirectory_arrow_right The Eighth Wonder of the World.
Den åttonde partens part...
subdirectory_arrow_right The party of the eighth part...
Precis som åttonde klass.
subdirectory_arrow_right Just like the eighth grade.
Meta är nog det åttonde.
subdirectory_arrow_right Meta must be the eighth.
Det är åttonde stipendiet jag fått.
subdirectory_arrow_right That's the eighth fellowship I've won. And you know something?
Låt det bli åttonde timmen.
subdirectory_arrow_right By the eighth hour, is that the uttermost?
Vikingarna i det åttonde och nionde seklet var hängivna en hednisk krigsgud, Oden.
subdirectory_arrow_right The Vikings in Europe of the eighth and ninth century were dedicated to a pagan god of war, Odin.
åttonde året sa jag, Nej, inte så!
subdirectory_arrow_right And on the eighth year, I said, Oh, no.
Vanligtvis en obetydlig sak, men i det här fallet... är det vår kung, lord Henrik, den åttonde med det namnet.
subdirectory_arrow_right Normally a matter of small importance, but in this case... it's our liege, Lord Henry, the eighth of that name.
Han ska spetsas mellan sjunde och åttonde revbenet.
subdirectory_arrow_right Search for the right spot, in between the seventh and eighth on the left. Don`t forget.
Han har ett sjunde och åttonde också.
subdirectory_arrow_right He has a sixth, a seventh, and an eighth.
Min fru är i åttonde månaden.
subdirectory_arrow_right Well, my wife's in her eighth month.
Den åttonde i nästa månad skall vi ha några gäster på kortspel och vill gärna se dig och Lady Wendover hos oss.
subdirectory_arrow_right The eighth of next month we're having some guests over for cards we'd love to have you and Lady Wendover join us.
Spelar du i åttonde?
subdirectory_arrow_right You're doing anything in the eighth?
Det är tänt på åttonde våningen.
subdirectory_arrow_right Lights on the eighth floor.
Dorothy på åttonde våningen.
subdirectory_arrow_right Dorothy on the eighth floor.
Jag åttonde klass Jag vann Best Haiku Poem.
subdirectory_arrow_right In eighth grade I won Best Haiku Poem.
Du får så mycket som ett bowlingklot väger på Jupiters åttonde måne om jag får så mycket som en fjäder väger på Neptunus andra måne.
subdirectory_arrow_right Tell you what, Bart. I'll trade you the weight of a bowling ball... on the eighth moon ofJupiter from my lunch... for the weight of a feather on the second moon of Neptune from your lunch. Well, okay.
Vi låg långt före i slutet av åttonde inningen.
subdirectory_arrow_right Bottom of the eighth inning, we were way ahead.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar