Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

åttondel på engelska

— översättning och exempelmeningar

eighth

Trettionio och en åttondel.
subdirectory_arrow_right Thirty-nine and an eighth.

one-eighth

Var du inte en åttondel chippewa?
subdirectory_arrow_right I thought you were one-eighth Chippewa.
lägg till

Exampel meningar till åttondel

En åttondel.
subdirectory_arrow_right And I'll take an eighth.
Vi tar hälften av dina Kandinsky plus den här högen om vi får en åttondel av det där gänget.
subdirectory_arrow_right So we're gonna take half the kandinsky and one-fourth of this pile over here... if we get a one-eighth override on the producers of this batch here.
Jag tar en åttondel.
subdirectory_arrow_right I'll take an eighth, whatever it is. Wait a minute.
En åttondel av din åttondel.
subdirectory_arrow_right I'll take an eighth. Take an eighth of your eighth, Ray Jay.
En åttondel!
subdirectory_arrow_right I'll take a quarter. I'll take an eighth.
Då blirjag en fjärdedel, och sedan en åttondel, en sextondel...
subdirectory_arrow_right I'll shrink down to one fourth, then to one eighth...
Jag fick skiljas och återlämna en åttondel av hemgiften.
subdirectory_arrow_right I was now allowed to divorce Aelia and to return an eighth part of her dowry.
Upp en åttondel.
subdirectory_arrow_right Up an eighth.
En åttondel engelsk, eller nåt sånt.
subdirectory_arrow_right That makes her an eighth English? I've never done the math.
Trettionio och en åttondel.
subdirectory_arrow_right Thirty-nine and an eighth.
Sju och en åttondel.
subdirectory_arrow_right Seven and an eighth.
Var du inte en åttondel chippewa?
subdirectory_arrow_right I thought you were one-eighth Chippewa.
Jo. Och en åttondel cherokee.
subdirectory_arrow_right Right, and one-eighth Cherokee.
Han fick en åttondel, men ville ha mer. Skojar du?
subdirectory_arrow_right He was only in for an eighth cut, and all of a sudden he wanted more.
Molekulära maskiner, antrocyter, har ersatt en åttondel av dina blodceller.
subdirectory_arrow_right Molecular machines. Anthrocytes... have been substituting for one eighth of your blood cells.
De står för en åttondel av Asiens droghandel.
subdirectory_arrow_right They're responsible for an eighth of the drug trade in Asia.
Ja, Groningen ligger i Nederländerna, och inte i Holland, som är namnet på de västra provinserna, en åttondel av landets yta.
subdirectory_arrow_right Groningen is in the Netherlands, but it isn't in Holland, which refers only to the western provinces, an eighth of the country's total land mass.
Ditt huvud är en åttondel av ens kroppslängd.
subdirectory_arrow_right You head is an eighth of your body height.
Den här var fylld till en fjärdedel och nu är det mindre än en åttondel kvar.
subdirectory_arrow_right This was a quarter and now it's less than an eighth.
En åttondel judinna.
subdirectory_arrow_right ..one-eighth Jewish.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar