Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ödesdiger på engelska

— översättning och exempelmeningar

fateful

En ödesdiger dag började allt gå snett.
subdirectory_arrow_right One fateful day everything really started to go wrong.
lägg till

Exampel meningar till ödesdiger

Allt ledde till det med en sådan ödesdiger predestination.
subdirectory_arrow_right It was all fatally preordained.
En ödesdiger dag...
subdirectory_arrow_right One fateful day...
All kontakt med familjen Bonnet vore ödesdiger!
subdirectory_arrow_right Any contact with any member of the Bonnet family would be fatal.
Det utplånades för alltid bland oss människor– –en ödesdiger dag för tio år sen.
subdirectory_arrow_right It was extinguished for ever from the human race that fateful day ten years ago.
En läcka till ryssarna om vad vi vet kan visa sig ödesdiger.
subdirectory_arrow_right Any leak to the Russians of what we know at this time could be fatal.
En grå och ödesdiger dag då jag fick besök av min käraste vän och kollega professor Robertson.
subdirectory_arrow_right That grey and fateful day when I was visited by my dearest friend and colleague, professor Robertson.
Minsta chock blir ödesdiger.
subdirectory_arrow_right The least shock will be fatal.
En ödesdiger dag började allt gå snett.
subdirectory_arrow_right One fateful day everything really started to go wrong.
Eftersom barnen medförde en kraft som kunde vara ödesdiger för det härskande Förnuftet på himlakroppen.
subdirectory_arrow_right Since the children brought a force that could be fatal for the prevailing reason of the luminary.
Han sager: KarIekens makt ar ödesdiger.
subdirectory_arrow_right He says, Love has a fatal power.
Den är ödesdiger.
subdirectory_arrow_right It's fatal.
Tankeföreningen kan bli ödesdiger om man förlorar kontrollen.
subdirectory_arrow_right It seems to me that a mind-meld might be fatal if you lost control.
Han var min mest lovande student. Men efter en ödesdiger skrivning...
subdirectory_arrow_right A hundred years ago... he was my most promising student at Mars University... but then, after one fateful pop quiz...
Men det hade en ödesdiger brist.
subdirectory_arrow_right But come on, man. You had one fatal flaw.
En ödesdiger natt för tusen år sedan...
subdirectory_arrow_right It all began one fateful night 1000 years ago.
En ödesdiger morgon gryr Den gör inget väsen av sig
subdirectory_arrow_right On that fateful morning it will strike without warning
Föreställ dig en ödesdiger attraktion med en mycket äldre kvinna.
subdirectory_arrow_right Imagine fatal attraction... with a much older woman.
Du har nämligen en ödesdiger brist.
subdirectory_arrow_right I can take you because you have one fatal flaw.
För om du tar en ödesdiger titt,
subdirectory_arrow_right For if you take one fateful look,
Vi har tvingats in i en konflikt. Vi har kallats att anta utmaningen mot en princip som om den skulle vinna skulle vara ödesdiger för civilisationen... i världen.
subdirectory_arrow_right We have been fοrced intο a cοnflict, for we are called to meet the challenge of a principle, which, if it were to prevail, would be fatal to any civilized order in the world.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar