Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ödmjuk på engelska

— översättning och exempelmeningar

humble

Åt fanders med ödmjuk och botfärdig.
subdirectory_arrow_right Humble and penitent may be damned.

humility

Tvärtom, jag har blivit ödmjuk.
subdirectory_arrow_right On the contrary, I have learned humility.

gentle

Du är en ödmjuk ledare, John.
subdirectory_arrow_right You are a truly gentle leader, john.
lägg till

Exampel meningar till ödmjuk

Och låt mig sen som Chorus följa kungen och hans män. Jag slutar min prolog med ödmjuk bön att lyss och ge vårt spel ert bifalls lön!
subdirectory_arrow_right For the which supply, admit me chorus to this history... who prologue-like your humble patience pray... gently to hear kindly to judge our play
Tvärtom, jag har blivit ödmjuk.
subdirectory_arrow_right On the contrary, I have learned humility.
Han visste inte när han blivit ödmjuk, bara att han var det. Det var ingen skam. Det var inte att mista stoltheten.
subdirectory_arrow_right He did not remember when he had attained humility... but he knew he had attained it... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.
Jag vet inte vad jag ska säga utom att jag känner mig ödmjuk.
subdirectory_arrow_right Gentlemen, I don't know what to say. Except you make me feel humble. Truly humble.
Av hängivelse och ödmjuk bön...
subdirectory_arrow_right One of dedication and humble supplication.
Man måste vara förståndig. Förstående och ödmjuk.
subdirectory_arrow_right You have to be wise, show understanding and humility.
Du är inte ödmjuk.
subdirectory_arrow_right You lack a knight's humility.
Det är så... att man kan inte vara en riktig präst... utan att vara ödmjuk och förstå... att man först och främst är man.
subdirectory_arrow_right You see... one cannot truly be a priest... without the humility to understand... that one is first a man.
Ah Lung du måste lära dig, att vara ödmjuk.
subdirectory_arrow_right Ah Lung, you have to learn humility
Och framför allt, var alltid ödmjuk.
subdirectory_arrow_right And above all, always be a supplicant.
Du blida Jesus, så ödmjuk, blicka till barnet, känn medlidande för min ömkan och visa vägen till dig, så ska allt bli bättre.
subdirectory_arrow_right Gentle Jesus, meek and mild Look upon this little child Pity my simplicity Suffer me to come to thee That would make it all better.
Varför riskerar en ödmjuk tjänare allt för Arthur och Camelot?
subdirectory_arrow_right Why does a lowly servant continue to risk everything for Arthur and for Camelot?
Jag känner mig ödmjuk, och jag är inte ödmjuk.
subdirectory_arrow_right I find it rather humbling, and I don't do humble.
Clark kördes en ödmjuk 5th, till Jean Pierre Beltoise s Matra.
subdirectory_arrow_right Clark was running a lowly 5th, to Jean Pierre Beltoise's Matra.
Kan en ödmjuk navigatör få hålla den?
subdirectory_arrow_right Would you let a lowly navigator hold it? No.
Bara en ödmjuk polkagris
subdirectory_arrow_right Just a lowly candy striper.
Låt mig förstå det här rätt. Ska jag spela ödmjuk inför den här uppblåsta skiten och hans löjliga grupp småtjuvar?
subdirectory_arrow_right I'm to play supplicant to this pompous ass and his ridiculous group of petty thieves?
Därför måste han förbli ödmjuk och gå den ödmjuka vägen. För så fort nåt går snett– –kommer alla att försöka slita honom i stycken.
subdirectory_arrow_right That's why it's important for him to just stay humble, stay on that humble path, because the minute something goes wrong, everybody's gonna try to tear him apart.
ÖDMJUK Jag är så ödmjuk
subdirectory_arrow_right I'm so humble I'm so humble
Jag är så ödmjuk Jag är så ödmjuk
subdirectory_arrow_right I'm so humble I'm so humble
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar