Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ökning på engelska

— översättning och exempelmeningar

increase

Ökning av temperaturen skulle öka bakterier nivån.
subdirectory_arrow_right The increase in temperature would raise the bacteria level
lägg till

Exampel meningar till ökning

De lärde spår, efter beatniks och provos en ny ökning av solfläckarna vållad inte minst av pacifismen i Italien, Frankrike och Skandinavien.
subdirectory_arrow_right Scientists have announced a major increase in sunspots since the advent of beatniks, Provos, and, most of all, pacifist tendencies from Italy, France and Scandinavia.
2 000 bordeller, på ett år 30 attentat mot statliga byggnader 2 000 våldtäkter på ett år, 50 000 skolungdomar i demonstrationståg bankrån, ökning 30 %, misstänkta revolutionärer 10 000 fler namn.
subdirectory_arrow_right In one year, thirty attacks on state property and 200 cases of rape. 50, 000 middle school students demonstrating. An increase of 30% in bank robberies.
En ökning, men inget jämfört med ökningen man förväntar sig under en influensa epidemi.
subdirectory_arrow_right A rise, but nothing compared to the rise you'd expect to find during, say, a flu epidemic.
En studie fyra år efter avkriminaliseringen visade ingen ökning av marijuanabruk, och en avsevärd ökning av skattepengar som tidigare används för lagupprätthållande.
subdirectory_arrow_right Legalize it... A study in Oregon 4 years after decriminalization, showed no increase in marijuana use, and a substantial savings of tax dollars, formerly spent on law enforcement.
Stegvis ökning med 20 millimicroner.
subdirectory_arrow_right Step it up in 20 millimicron increments.
Där var en bländande ljus, och jag kände en ökning av energi som gick igenom min kropp.
subdirectory_arrow_right And there was a blinding light and I felt a surge of energy go through my body.
För vinnaren innebär det en enorm ökning i styrka.
subdirectory_arrow_right For the winner, a serious power boost.
Det var en plötslig ström ökning. Collin...
subdirectory_arrow_right Obviously there was a surge of some kind.
En energi ökning.
subdirectory_arrow_right Energy surge.
Det har varit en ökning av ström.
subdirectory_arrow_right There's been a power surge.
Definitivt en ökning av vita blodceller med en ökning av atypiska lymfocyter.
subdirectory_arrow_right There's definitely an increased white blood count, with an absolute increase in lymphocytes having an atypical appearance.
Exploatering betyder fler jobb och en ökning av intern kommers.
subdirectory_arrow_right Development means the advancement of jobs, an increase in domestic commerce.
En elektromagnetisk puls ger en ökning av fotoelektroner.
subdirectory_arrow_right I don't know! It's an electromagnetic pulse that causes a high-intensity photoelectron surge.
Nån slags ökning.
subdirectory_arrow_right Sam? Some kind of surge. Sam?
Eftersom rädsla och ilska råder, godkänner senaten en proposition om att avreglera bankerna, öppna vägen för ytterligare trupper och en ökning av striderna.
subdirectory_arrow_right As fear and anger prevail, the senate overwhelmingly passes a bill to deregulate the banks, opening the gateway to additional troops and an increase in fighting.
Och det är därför varje gång du ser BNP:t stiga i ett land ser du en ökning av behov/nödvändighet äkta eller påhittat och per definition, ett/en behov/nödvändighet är fästet för ineffektivitet.
subdirectory_arrow_right And this is why every time you see the GDP rise in any country you are witnessing an increase in necessity whether real or contrived and by definition, a necessity is rooted in inefficiency.
En ökning på 60 procent för utveckling och forskning, utöver den 30-procentiga ökningen från förra kvartalet.
subdirectory_arrow_right A 60% proposed increase for research and development funding alone, following a 30% increase from last quarter.
En ökning av adrenalin.
subdirectory_arrow_right A boost of adrenaline.
De senaste mätningarna visar en rejäl ökning i popularitet för den förra presidenten Castillo, som vill föra en aggressiv ekonomisk...
subdirectory_arrow_right But recent polls show a massive surge of popularity of former president Pedro Ignacio Castillo, who brings an aggressive global economic...
Dr Zinberg insisterade på en stegvis ökning i laboratoriearbetet.
subdirectory_arrow_right Dr. Zinberg insisted on the incremental approach to laboratory work.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar