Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ömkan på engelska

— översättning och exempelmeningar

pity

Ömkan, ångest, osäkerhet... Det här är inte rättvist!
subdirectory_arrow_right Pity, anxiety, inferiority all those ity words.
lägg till

Exampel meningar till ömkan

Visa inte det minsta ömkan eller nåd!
subdirectory_arrow_right Do not show the slightest pity or mercy!
Och allt som följer med, ömkan, ironi, vämjelse och förtret.
subdirectory_arrow_right And the conditions that go with it, pity, irony, revulsion... annoyance.
Han ger sin älskling kärlek och hon betalar tillbaka med ömkan.
subdirectory_arrow_right Bill, he gives his honey love and she pays him back with pity.
Det är slut på hans ömkan nu.
subdirectory_arrow_right He won't bother us anymore with his damned pity!
Bed henne om ömkan för en kvinna.
subdirectory_arrow_right Do thou entreat her show a woman's pity.
Himmel, du hör den goda mannens suckar och veknar icke, känner ingen ömkan?
subdirectory_arrow_right O heavens, can you hear a good man groan and not relent or not compassion him?
Det är ömkan som höll tillbaka Bilbo's hand.
subdirectory_arrow_right It is pity that stayed Bilbo's hand.
Bilbo's ömkan kan komma att styra mångas öden.
subdirectory_arrow_right The pity of Bilbo may rule the fate of many.
Be herren Gud att om din ömkan.
subdirectory_arrow_right Beg the Lord God to have pity upon you.
Ömkan kom för sent vänd dig om och se ditt öde!
subdirectory_arrow_right Pity comes too late Turn around and face your fate
För sent för bön och hopplös ömkan!
subdirectory_arrow_right Now those hopes are shattered Too late for prayers and pity
Ömkan, ångest, osäkerhet... Det här är inte rättvist!
subdirectory_arrow_right Pity, anxiety, inferiority all those ity words.
Som du lärde jag mig att det finns odjur som måste bekämpas utan ömkan.
subdirectory_arrow_right Like you, I was forced to learn there are those without decency who must be fought without hesitation, without pity.
Du blida Jesus, så ödmjuk, blicka till barnet, känn medlidande för min ömkan och visa vägen till dig, så ska allt bli bättre.
subdirectory_arrow_right Gentle Jesus, meek and mild Look upon this little child Pity my simplicity Suffer me to come to thee That would make it all better.
Ni ser på mig, vad är på mig fördärvat som kräver ömkan?
subdirectory_arrow_right You look on me. What wrack discern you in me deserves your pity?
Ömkan passar dig inte.
subdirectory_arrow_right Patterson: Pity doesn't suit you.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar