Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

önskvärd på engelska

— översättning och exempelmeningar

desirable

Politiskt är hon mycket önskvärd.
subdirectory_arrow_right Politically, she's very desirable.
lägg till

Exampel meningar till önskvärd

Politiskt är hon mycket önskvärd.
subdirectory_arrow_right Politically, she's very desirable.
Skulle du kalla Dieter för önskvärd eller icke önskvärd?
subdirectory_arrow_right Would you call Dieter desirable or undesirable?
Önskvärd.
subdirectory_arrow_right Desirable.
Du är inte heller önskvärd här
subdirectory_arrow_right You are also not desirable here
Tycker du inte att jag är önskvärd?
subdirectory_arrow_right Don't you find me desirable?
Men om Matthew hade haft pengar kunde han ha anlitat flera stjärnadvokater som i sin tur hade anlitat experter av olika slag och en psykolog för att ta fram en önskvärd profil på juryn.
subdirectory_arrow_right Now, if Matthew had himself some money well, he could've hired a team of crackerjack lawyers and they would have hired top-notch investigators, a ballistics expert a psychologist to compile profiles of desirable jurors.
Det i sin tur kommer att utsätta H-federationens skepp för attacker från separatister och tvinga oss att upphöra med handeln med Toydaria, en situation icke önskvärd för någon.
subdirectory_arrow_right That, in turn, will expose the Trade Federation's ships to attacks from the Separatists and force us to cease trade with Toydaria, a situation desirable to no one.
Du måste sluta tro att du kan nå en önskvärd utgång och överlämna dig.
subdirectory_arrow_right You need to stop pretending you can achieve a desirable outcome in this situation, and turn yourself in.
Det är en önskvärd egenskap här, praktiskt taget en förutsättning.
subdirectory_arrow_right I mean, it's highly desirable in our business. Practically a prerequisite. Hmm.
En far vet när han inte är önskvärd.
subdirectory_arrow_right A father knows when he's not needed.
Och desto mer önskvärd.
subdirectory_arrow_right And all the more desirable.
Alla tankar som folk har om ålderdom, skönhet, och vad som gör någon önskvärd, det går du emot.
subdirectory_arrow_right All these ideas that people have about like aging and beauty and what makes somebody desirable, you're going against that.
Jag försöker betala den skatt som jag tycker är önskvärd. Jag har inte siffrorna på mig.
subdirectory_arrow_right I try to pay the tax I find desirable, but I don't have the numbers here.
Ingen. Och jag erkänner, att jag frågar mig själv, om en sådan kvalitet även är önskvärd hos en make?
subdirectory_arrow_right And, I confess, I ask myself, is such a quality even desirable in a husband?
Modellen lockar till sig en inte så önskvärd grupp.
subdirectory_arrow_right Drive-in's tend to attract, shall we say, a less than desirable clientele.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar