Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

öra på engelska

— översättning och exempelmeningar

ear

Är det här ditt döva öra?
subdirectory_arrow_right Is this the ear you can't hear on?
lägg till

Exampel meningar till öra

Ett öra för ett öra, Gordie!
subdirectory_arrow_right That's the spirit, Gordie, an ear for an ear!
Alldeles ensam, med ett djävulskt flin... öra till öra.
subdirectory_arrow_right All alone, huge grin on his face... ear to ear.
Halsarna avskurna fran öra till öra.
subdirectory_arrow_right Throats cut from ear to ear.
De far inte hitta er pa en bakgata med halsen avskuren fran öra till öra.
subdirectory_arrow_right I'd hate for them to find you in an alley with your throat slit from ear to ear.
De skär sig från öra till öra.
subdirectory_arrow_right They slit him from ear to ear.
Från öra till öra.
subdirectory_arrow_right Ear... to ear...
Var är mitt öra?
subdirectory_arrow_right Where's my ear? Who's seen my ear? Did you see my ear?
Varvid i brist av skäl man tar sig för att anklaga mig från öra till öra.
subdirectory_arrow_right Wherein necessity, of matter beggared will nothing stick our persons to arraign in ear and ear.
Det sägs att när han var tio år gammal, tog han en kniv och skar halsen av sin far, från öra till öra.
subdirectory_arrow_right It goes that when he was 10 years old, gets a knife and cuts his father's throat from ear to ear.
Öga för öga, ett öra för ett öra.
subdirectory_arrow_right An eye for an eye, an ear for an ear and all that fuckin' shit!
Och alla studenter som öppnar dörren... Han tar den lilla kniven och skär av halsen på dem, från öra till öra.
subdirectory_arrow_right And every student that answers their door... he takes that little knife, and he cuts their throat... ear to ear.
Domstolen fick berättat för sig att när förmedlaren återfick medvetandet efter överfallet, så hittade han sitt öra på sitt skrivbord tillsammans med en lapp som det stod: Ditt öra, på.
subdirectory_arrow_right The court was told that when the official recovered consciousness after the attack, he found his ear on a desk with a note that read, Your ear.
Han skar upp dem från öra till öra.
subdirectory_arrow_right I mean, he sliced them from ear to ear.
Så här. Från öra till öra, slaktar oss som svin.
subdirectory_arrow_right Cut like this, Stas, From ear to ear, like they were slaughtering pigs
In strax under vänster öra och ut under och framför höger öra. Den slet av halspulsådern.
subdirectory_arrow_right Entrance wound just below his left ear, exited below and to the front of his right ear, severing the right common carotid.
Och sen kommer jag ta din kniv och skära honom från öra till öra!
subdirectory_arrow_right And then I'm gonna take your knife and cut him from ear to ear.
Hjärnskada, tre mot två. Avbitet öra, lika. Avskuret öra, sju mot fem.
subdirectory_arrow_right Brain damage, three to two, ear bit off, even money, ear cut off, seven to five.
Jag skulle skära upp din hals från öra till öra.
subdirectory_arrow_right Yeah, I’d slit your throat from ear to ear. Good times!
Öra, öra, du kan mig lätt förgöra
subdirectory_arrow_right Ear, ear You can kill me, dear
Någon skar ut ett extra leende, från öra till öra.
subdirectory_arrow_right He's dead. Somebody cut him a new smile, ear to ear.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar