Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

öst på engelska

— översättning och exempelmeningar

east

Öst eller väst, hemma är bäst.
subdirectory_arrow_right East or west home is best.

east coast

Allt jävla snack om öst eller västkustrap!
subdirectory_arrow_right What's up with this whole East Coast/West Coast thing?
lägg till

Exampel meningar till öst

Det är jujuer, masajer, wakabarander... och alla stammar från öst till västkusten.
subdirectory_arrow_right It's the Juju of the Masai, the Wakabaranda... and all the tribes from the east to the west coast.
Breslau, den tyska staden i öst, låg i den ryska arméns väg.
subdirectory_arrow_right Breslau, the great German city in the East, lay in the path of the Soviet army.
Och så blev kvinnan från öst mannen från Västerns brud.
subdirectory_arrow_right And so the lady from the East became the bride of the man from the West.
Om öst inte tar sig västerut så för vi Västern österut.
subdirectory_arrow_right If the East won't go to the West, kiddies we'll bring the West to the East!
Och det står skrivet att år 63 B.C de romerska legionerna, som ett gissel av gräshoppor hälls genom öst om avfall Kanaans land och rike Judeen.
subdirectory_arrow_right And it is written that in the year 63 B.C the Roman legions, like a scourge of locusts poured through the east laying waste the land of Canaan and the kingdom of Judea.
L Mein Kampf skrev Hitler: Imperiet i öst är moget för upplösning och när den judiska dominansen upphör kommer Ryssland att upphöra som stat.
subdirectory_arrow_right Hitler writes in Mein Kampf : The colossal empire of the East he is mature for the dissolution, e the end of the domination it mistreats in Russia it will be also the end of Russia while State.
Ett vittne sa: Det var, som om jorden vände och allt mänskligt och mekaniskt rullade mot öst.
subdirectory_arrow_right A witness affirmed: Age as if the land oscillated, e everything what he was human and mechanic went of the west for the east.
16 arméer gick in i Ryssland både från öst och från väst... för att radera ut bolsjevikerna... och revolutionen... och återupprätta den kristna civilisationen i sitt rättmätiga ursprung.
subdirectory_arrow_right And 16 armies went into Russia from the east and from the west, for the purpose of wiping out the Bolsheviks and wiping out the revolution and restoring Christian civilization to its rightful place.
Mot generalernas inrådan inleder Hitler Operation Citadell, den stora sommaroffensiven i öst mot en liten ficka i fronten nära industristaden Kursk.
subdirectory_arrow_right Against the advice of his Generals, Adolph Hitler launches Citadel, his big Summer offensive in the East against a small bulge in the front, near the industrial town of Kursk, with the strongest German force under one command, he hurls nearly a million men, 3, 000 tanks, 10, 000 guns,
Det var så vårt land utvecklades, från öst till väst.
subdirectory_arrow_right This is the way our country developed, from the East Coast to the West Coast.
Nazisternas dröm var att pengarna från lG Farben skulle bekosta en ny stad iAuschwitz en specialbyggd, tysk bosättning i öst.
subdirectory_arrow_right The Nazi dream was that the money IG Farben were bringing to the area would fund the creation of a new town of Auschwitz, a model German settlement in the East.
Vi ska täcka området fram till vägen i söder klipporna i väst och den torrlagda äIvfåran i öst.
subdirectory_arrow_right Let me have your attention. We're going to proceed forward covering the immediate area bordering the road to the south, the rocks to the west and the dry creek bed to the east.
Stjärnan i öst är Sirius, den starkast lysande stjärnan på natthimlen, som den 24 december lägger sig i linje med de tre starkaste stjärnorna i Orions Bälte.
subdirectory_arrow_right The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which, on December 24, aligns with the 3 brightest stars in Orion's Belt.
Detta är anledningen till att de tre vise männen följer stjärnan i öst, för att hitta soluppgången födelsen av solen.
subdirectory_arrow_right This is why the Three Kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise... the birth of the sun.
Handel betyder säkra vägar och floder utan pirater. Här styrs handelsvägarna från öarna i öst.
subdirectory_arrow_right Commerce, commerce, commerce it means to assure the ways, the rivers of the pirates, this city it controls the commercial routes, of the alliances of the East.
Allas ögon är på planen när de obesegrade Syracuse, besten från öst, möter Texas, kraften från sydväst.
subdirectory_arrow_right All eyes are on the field as undefeated Syracuse, the Beast from the East, takes on Texas, the power of the Southwest Conference.
Myndigheterna ber om tålamod medan återställningsteam gör allt de kan för att upprätthålla ordningen på öst kusten jag upprepar, vistas inte utomhus efter solnedgången.
subdirectory_arrow_right Officials ask for patients as recovery teams are doing all they can to maintain order on the east coast I repeat, do not venture outside after sundown.
När solen går upp i väst och ner i öst, när haven torkar ut när bergen blåser som löv för vinden.
subdirectory_arrow_right When the sun rises in the west, sets in the east when the seas go dry. When the mountains blow in the wind like leaves.
Öst.
subdirectory_arrow_right No Walker.
Vid varje slag de senaste 2 500 åren oavsett om de kom från väst eller öst har man använt samma farled.
subdirectory_arrow_right And every conquest since, for the last 2 thousand 500 years whether it was the West going east or the East going west, they all used this very same waterway.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar