Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

östra på engelska

— översättning och exempelmeningar

the east

Östra Rummet de har alla stora fester här
subdirectory_arrow_right The east room They do all the fancy events here

eastern

Östra vägen är en av mina favoriter, faktiskt.
subdirectory_arrow_right Eastern route's one of my favorites, actually.

east side

Östra sidan, på väg mot dig.
subdirectory_arrow_right I'm on the east side, coming to you. Okay!
lägg till

Exampel meningar till östra

På teckningen av parken från östra sidan... är det möjligt att se stegen, som lutar mot min fars officersmäss... en stege, som brukar användas för insamling av äpplen.
subdirectory_arrow_right In the drawing of the park from the east side it is possible to see leaning against my father's wardroom a ladder usually put to use for the collecting of apples.
Jag ser hela stan från östra till västra sidan.
subdirectory_arrow_right I can see the whole city from the east side all fhe way to the west side.
Våra lägenheter på den östra sidan... har fantastiska utsikter över Capitoleum.
subdirectory_arrow_right Our apartments on the east side... have magnificent views of the capitol.
Vertikalt på västra sidan, med kornischerna hängandes över den västra sidan, och på den östra sidan, branta svall som löpte 100m under oss.
subdirectory_arrow_right Vertical on the west side, with the cornices overhanging the west side, and on the east side steep fleetings running down 100m below us.
Jag täcker östra sidan av spåret.
subdirectory_arrow_right I'm covering the east side of the tracks. Copy that.
Backa och testa dörren på östra väggen.
subdirectory_arrow_right Lt double back and try the door on the east side of the hall.
Staden började låsning när Peterson transporterade sig ut ifrån den östra sidan.
subdirectory_arrow_right The city initiated a lockdown when Peterson transported out of the east side.
Ni kan se att nära loop 610 och I-10 på den östra sidan stan, men det är också mycket kraftiga översvämningar...
subdirectory_arrow_right Right now, you can see very heavy rain near the 610 Loop and I-10 on the east side of town, but there's also some very heavy flooding...
De vill ha er på den östra sidan och invänta Amanda. Vi väntar i gläntan med pengarna.
subdirectory_arrow_right The note instructs you guys to be on the east side and wait for Amanda, me and Nick to be at the clearing by the edge with the money.
Varför inte fontänen på den östra sidan?
subdirectory_arrow_right Why not the fountain on the east side of the park?
Vi har två på norra sidan och två på östra sidan. Νi följer lastbilen längs leden här. Den svänger in på industriområdet.
subdirectory_arrow_right We got two on the north side, and two on the east side.
Fönstren på östra sidan ger honom fri sikt ner mot podiet.
subdirectory_arrow_right Jack must have taken him hostage. The windows on the east side of the building give him a clean line of sight down onto the podium.
1984 la banken till en ny toalett. 2002 la kommunala avloppssystemet till ett nytt rör längs östra sidan av byggnaden.
subdirectory_arrow_right Because in 1984, the bank added a new restroom, and in 2002 the municipal sewer system laid a new pipe right along the east side of the building.
Alfa team tar den västra sidan och Bravo team den östra sidan av byggnaden.
subdirectory_arrow_right Split up. Alpha team, take the west side, Bravo team, take the east side of the objective.
Han tar trapporna ner till en korridor. Tar han vänster... hamnar han i vaktmästarens lager. Tar han höger kommer han till en källardörr på Raum street... på byggnadens östra sida.
subdirectory_arrow_right He hauls ass down these stairs to a service corridor that goes left... to a janitor's storage room... or right, doubling back underneath the building to a Bilco door on Raum Street... all the way on the east side of the building.
Det finns inga parkeringsplatser på östra sidan av tunneln förutom vid servicestationen. Där är man exponerad.
subdirectory_arrow_right There are no parking spots on the east side of the tunnel... except at the service station... and that's exposed.
Du tar den östra sidan.
subdirectory_arrow_right All right, you're going to take the east side over here. All right, over here? Take east side over there.
Du väntar under den östra balkongen.
subdirectory_arrow_right You'll wait beneath the balcony on the East side of the palace.
På murens östra sida öppnas portarna tre gånger om dagen för kurirer och handelsmän.
subdirectory_arrow_right On the east side of the city wall, the gates are opened 3 times daily for couriers and traders.
Jag smög ut ur och huset, och jag och mina vänner liftade hela vägen till östra sidan av staden, till en bar som hette Ruby's.
subdirectory_arrow_right I'd sneak out of the house, me and my girlfriends, and we'd hitchhike all the way to the east side of town to this bar called Ruby's.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar