Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överdriven på engelska

— översättning och exempelmeningar

excessive

Överdriven törstighet är vanligt.
subdirectory_arrow_right Excessive thirst is a common side effect.

exaggerated

En överdriven beskrivning av smärtan.
subdirectory_arrow_right Exaggerated and overly specific description of his pain.

outrageous

Det är ingen överdriven fråga, tycker jag.
subdirectory_arrow_right Lt's not an outrageous question, I think.
lägg till

Exampel meningar till överdriven

Kanske överdriven.
subdirectory_arrow_right Perhaps excessive.
Jag var först med att förklara sambandet mellan överdriven masturbering och att bli politiker.
subdirectory_arrow_right I was the first one to explain the connection between excessive masturbation and entering politics.
Det fanns bevis på överdriven konsumtion... av alla kända droger sen 1544.
subdirectory_arrow_right There was evidence in this room of excessive consumption... of almost every type of drug known to civilized man since 1544 A.D.
Det finns också det som kallas för överdriven eller systematisk cross-transfer vilket bör undvikas.
subdirectory_arrow_right There's also what's called... excessive or systematic cross-transferring... which is to be avoided.
Nej, men om överdriven ironi vore det, skulle ni bergis få livstid.
subdirectory_arrow_right No, but if excessive use of irony was, you'd get life, I reckon.
Sarah, din avstängning från lacrosse för överdriven tvinga har varit lyft.
subdirectory_arrow_right Sarah, your suspension from lacrosse for excessive force has been lifted.
Överdriven törstighet är vanligt.
subdirectory_arrow_right Excessive thirst is a common side effect.
Över hälften får benvärk av muskelmissbildningar vanligtvis från överdriven motion.
subdirectory_arrow_right Very good. My experience, over half of leg pain is musculoskeletal, generally from excessive exercise,
Hitler var kanske lite överdriven.
subdirectory_arrow_right Hitler was a bit excessive.
Ganska överdriven fest för en 15åring, eller vad säger du?
subdirectory_arrow_right Particularly extravagant for a girl's 15th birthday, don't you think?
Hotar överdriven exploatering av våra tillgångar alla arters liv?
subdirectory_arrow_right Is excessive exploitation of resources threatening the lives of every species?
Vi lyssnar till mr Shelleys tankar om överdriven ärelystnad.
subdirectory_arrow_right Mr. Shelley's thoughts on excessive ambition.
Överdriven blockering.
subdirectory_arrow_right Excessive blocking.
Som kan botas med överdriven kamning.
subdirectory_arrow_right It can be cured by excessive combing.
Det visas något överdriven.
subdirectory_arrow_right That is a bit excessive.
Genom dagens användande av slumpmässiga, industriella besparingsmetoder med bekämpningsmedel, överdriven användning av konstgödsel har vi lyckats förstöra mycket av den odlingsbara marken på denna planet för att inte tala om den omfattande förgiftningen av våra kroppar.
subdirectory_arrow_right Today, through our haphazard, cost-cutting industrial methods using pesticides, excessive fertilizers and other means we have successfully destroyed much of the the arable land on this planet not to mention also extensively poisoning our bodies.
De andra säger att han är en varulv. Det beror antagligen på att han har överdriven kroppsbehåring.
subdirectory_arrow_right The kids at the school say he is a werewolf a comment, I assume, on the boy's admittedly excessive body hair.
Pretentiös, överdriven, flopp.
subdirectory_arrow_right Pretentious, overwrought, flop.
Abrahams smak är mycket mer överdriven.
subdirectory_arrow_right Abraham's taste is far more excessive.
Och eftersom flygbolagen tar regelbundna blodprover måste det vara nåt annat än överdriven användning av alkohol eller droger.
subdirectory_arrow_right And as the airlines take regular blood tests it must be something other than excessive drink or drugs.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar