Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överenskommelse på engelska

— översättning och exempelmeningar

agreement

Jag har en överenskommelse med flugorna.
subdirectory_arrow_right I have an agreement with the houseflies.

settlement

Du har visst glömt reglerna för vår överenskommelse.
subdirectory_arrow_right Maybe you don't remember the terms of our settlement.

agreed

Det var en överenskommelse.
subdirectory_arrow_right But it was all agreed.
lägg till

Exampel meningar till överenskommelse

En överenskommelse, inget avtal.
subdirectory_arrow_right They signed an agreement, not a treaty, sir.
Och en överenskommelse är en överenskommelse.
subdirectory_arrow_right And with us, an agreement is an agreement.
Det finns bud i källaren som får unvändas enligt överenskommelse,
subdirectory_arrow_right There are baths in the cellar that may be used according to the contract.
Jag förstår att det här ska hållas hemligt tills vi kan nå en fördelaktig överenskommelse.
subdirectory_arrow_right I totally understand why we'll be keeping this meeting confidential... until such time as we may come to a mutually beneficial agreement.
Vi har alla gjort en överenskommelse med döden och med helvetet som väntar oss
subdirectory_arrow_right We have all made a covenant with death and with hell we are in agreement
Jag vill att du återupptar betalningarna enligt våran överenskommelse.
subdirectory_arrow_right I want you to resume payments in accordance with our standing agreement.
Så detta är sannerligen en mycket viktigt överenskommelse och en överenskommelse som kommer även att medföra ett Trans-Atlantiskt ekonomiskt råd att vara en permanent organisation med folk på båda sidor av
subdirectory_arrow_right So this is indeed a very important agreement, and an agreement that also brings with it a Trans-Atlantic Economic Council to be a permanent body with senior people on both sides of the
Nå herr Frost jag är förvånad över er fråga eftersom vi hade en överenskommelse, en kontrakts överenskommelse, trorjag att vi skulle avhandla Watergate under vår sista inspelning.
subdirectory_arrow_right Well, Mr. Frost, I'm surprised by your question since we have an agreement, a contractual agreement, I believe that we would cover Watergate in our last taping session.
Då de kommer tillbaka upp till kontoret, och börja arbeta på en lösning överenskommelse om att presentera.
subdirectory_arrow_right Then they'll come back up to the office, and start working on a settlement agreement to present to you.
Så att du flyger mig ända hit för att hota mig, som om jag inte till fullo förstår vad som står på spel i vår överenskommelse, är en ren förolämpning.
subdirectory_arrow_right So for you to bring me all the way down here to threaten me, as if I didn't already fully understand the stakes of our business agreement, hoss, that's just downright insulting.
Detta är temperaturen som du godkände i våran överenskommelse. Skit i våra överenskommelser!
subdirectory_arrow_right This is the temperature you agreed to in the roommate agreement.
Och enligt vår överenskommelse så får jag bestämma när det blir oavgjort.
subdirectory_arrow_right And according to the roommate agreement, all ties will be settled by me.
Men så länge vi kan förhandla fram en rättvis territorial överenskommelse kan vi gå med på det.
subdirectory_arrow_right But as far as we can negotiate a fair territorial agreement we can agree on this matter.
För honom måste vi ha nån slags överenskommelse. Hon är hans mamma.
subdirectory_arrow_right Bo, that's something I'm gonna have to deal with in the settlement.
Det var en muntlig överenskommelse.
subdirectory_arrow_right You made an agreement. You understand?
Gränser och fördrag var en ömsesidig överenskommelse.
subdirectory_arrow_right Boundaries and treaties were a mutual agreement.
Det här är ett avtal, en överenskommelse om att ni ska komma med redovisning varje månad.
subdirectory_arrow_right It's an agreement. A contract. You're required to declare sales every month.
Din överenskommelse är upphävd.
subdirectory_arrow_right They voided your agreement. The deal, it's off.
Jag har redan skickat bud till kung Ella om att förse mig med krigare, allt enligt vår överenskommelse.
subdirectory_arrow_right I have already sent a message to King Aelle, asking him to supply warriors, according to our treaty.
Du vet att den här bosättningen och min överenskommelse med Ragnar Lothbrok, betyder väldigt mycket för mig.
subdirectory_arrow_right Now you know that this settlement, and my agreement with Ragnar Lothbrok, mean a great deal to me.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar