Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överensstämmelse på engelska

— översättning och exempelmeningar

correspondence

Jag måste vara vid min överensstämmelse.
subdirectory_arrow_right I must tend to my correspondence.
lägg till

Exampel meningar till överensstämmelse

Överensstämmelse med etablerad standard av beteende eller uppförande lämplighet, riktighet eller rättvisa.
subdirectory_arrow_right Noun. Conformity to established standards of behavior or manners suitability, rightness, or justness.
Vi är i total överensstämmelse.
subdirectory_arrow_right We're in total compliance.
I överensstämmelse med reglementet i staten av Mississippi är vi samlade här idag för att ge frid till fångarna R. Gibson, nummer 4316. Och C. Banks, nummer 4317.
subdirectory_arrow_right In accordance with the regulations of the state of Mississippi we gather today to lay to rest the remains of inmates R. Gibson, number 4316 and C. Banks, number 4317.
Därför, i överensstämmelse med lagen i Californien Dömmer jag dej till, med termen lagens term för mord.
subdirectory_arrow_right Therefore, in accordance with the laws of Califórnia... I sentence you to the term prescribed by law for murder.
I överensstämmelse med de federala och statliga bestämmelser gällande djurlivet kom inga fiskar till skada under inspelningen av den här filmen.
subdirectory_arrow_right In accordance with all federal and state wildlife regulations, no fish were harmed during the making of this film.
Det är helt i överensstämmelse med Henrys testamente.
subdirectory_arrow_right This is all, of course, in accordance with the terms I drew up in Henry's will.
Är det så, då vill jag ge kontrollen över stiftelsen till min son. och i överensstämmelse med stiftelsens ordförande.. kommer han att sköta saker åt mig tills jag kommer ut.
subdirectory_arrow_right Well, in that case, I'll just have to turn control of the Foundation over to my son and, in accordance with the Foundation's charter, he'll be the one running things for me until I'm out.
Jag måste vara vid min överensstämmelse.
subdirectory_arrow_right I must tend to my correspondence.
Lancaster hade att slå kyle att göra sår i överensstämmelse med Rollins offer.
subdirectory_arrow_right Lancaster had to hit Kyle to make the wounds consistent with Rollins' victims.
överensstämmelse.
subdirectory_arrow_right To conform.
I överensstämmelse med våra lagar, med rättigheterna från vårt arv, får bara den först födda från varje av dom stora ledarna bli presenterad som segrare.
subdirectory_arrow_right In accordance with our laws, by the rights of our heritage, only the firstborn of each of the great leaders may be presented as champion. Firstborn?
Men full överensstämmelse är obligatorisk.
subdirectory_arrow_right But full compliance is mandatory.
I så fall, och i överensstämmelse med Genèvekonventionen har vi rätt till en säng, tre måltider om dagen och möjligheter att sporta.
subdirectory_arrow_right Well. In that case, in accordance with the Geneva convention i believe we're entitled to a bed, three meals a day and sporting facilities.
Bilder av skolflickor vanligen samband med oskuld, perfektion, och överensstämmelse i den japanska popkulturen är tvinnade och inverteras.
subdirectory_arrow_right Images of schoolgirls commonly associated with innocence, perfection, and conformity in Japanese pop culture are twisted and inverted.
Till Angela, i överensstämmelse med hennes eget önskemål efterlämnar jag himlens stjärnor som vi njöt av tillsammans.
subdirectory_arrow_right To Angela... according to her wishes, I leave the stars in the sky that we shared together.
Uppdraget är helt i överensstämmelse med vårt regelverk.
subdirectory_arrow_right This mission is completely in accordance with the rules of engagement.
Helen Caxton fick skallskador som inte överensstämmer med hennes död genom kor men är dock i överensstämmelse med denna spade.
subdirectory_arrow_right Helen Caxton sustained head injuries that are not consistent with her ultimate death by cow but are, however, consistent with this shovel.
Fradga runt munnen är i överensstämmelse med att drunkna.
subdirectory_arrow_right Foam around her mouth is consistent with drowning.
Överensstämmelse 1: metod.
subdirectory_arrow_right Consistency 1: method.
Överensstämmelse 2: inga misstag.
subdirectory_arrow_right Consistency 2: No mistakes.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar