Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överför på engelska

— översättning och exempelmeningar

transfer

Överför reservenergi till sköldarna!
subdirectory_arrow_right Transfer auxiliary power to shields.

transmit

Jag överför era tankar till fröken Maia.
subdirectory_arrow_right I transmit your thoughts to Mademoiselle Maya.

transferring

Överför tekniken till bryggan.
subdirectory_arrow_right Transferring Engineering to the bridge.
lägg till

Exampel meningar till överför

Överför det till Culpepers kontor.
subdirectory_arrow_right Freddy, transfer Mrs. Culpeper to Culpeper's office.
Stopp och överför.
subdirectory_arrow_right Halt and transfer.
Överför information.
subdirectory_arrow_right Transfer control information.
Vi överför till simulatorn, och ser om vi inte kan få ett mer exakt schema.
subdirectory_arrow_right Let's transfer to the simulator, see if we can't get an accurate schedule predict.
Med detta heliga samlag, överför jag alla mina magiska krafter till dig... genom det heliga elfenbenet... förbannat och välsignat av vår stora fader, Macumba.
subdirectory_arrow_right With this sacred intercourse I transfer all my magic over to you... through the holy ivory... damned and blessed by our great father, Macumba.
Överför teknikkontrollen till bryggan.
subdirectory_arrow_right Transfer engineering control to the Bridge. On my way, Captain.
Överför teknikbefäl till bryggan.
subdirectory_arrow_right Engineering, transfer to Bridge.
Överför allt på de 12 olika kontona till ett konto i Rita Millers namn.
subdirectory_arrow_right What do you want me to do? I want you to transfer the money into a single account under the name Rita Miller.
I morgon klockan 15.55 överför du hela summan till First Island Bank of Nassau. Kontonumret är 486-9580.
subdirectory_arrow_right Tomorrow, at five minutes before closing, 3.55 pm, transfer the full account to the First Island Bank of Nassau, registry number 486-9580.
Överför reservenergi till sköldarna!
subdirectory_arrow_right Transfer auxiliary power to shields.
Överför till 53-01138.
subdirectory_arrow_right Transfer to 53-01138.
Dator, överför alla befälskoder till kommendör Edward Jellico.
subdirectory_arrow_right Computer, transfer all command codes to Capt Jellico. Voice authorization, Picard, Delta five.
Dator, överför alla befälskoder till Picard.
subdirectory_arrow_right Computer, transfer all command codes to Capt Jean-Luc Picard.
Dator, överför energi från warpmotorer till livsmiljösystemet.
subdirectory_arrow_right Computer, transfer power from warp engines to life support. Transfer complete.
Dator, överför kommandot till tekniken. Full beredskap!
subdirectory_arrow_right Computer, transfer command to Engineering.
Överför alla transportörfunktioner till skeppsbaren.
subdirectory_arrow_right Bridge, transfer all transporter functions to ten-forward.
Överför energi till dämparna.
subdirectory_arrow_right Transfer auxiliary power to inertial dampers.
Överför energi från tröghetsdämparna för att stärka subrymdsfälten.
subdirectory_arrow_right Transfer energy from the inertial dampers to reinforce the subspace field.
Överför energin!
subdirectory_arrow_right Transfer the energy!
Jag överför den manuellt.
subdirectory_arrow_right I'll transfer it manually.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar