Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överflöd på engelska

— översättning och exempelmeningar

abundance

De egenskaper som uppväger det har ni i överflöd.
subdirectory_arrow_right There are other important qualities that you have in abundance.
lägg till

Exampel meningar till överflöd

Den ska ge oss rikedom i överflöd och ett snart återtågande till Frankrike.
subdirectory_arrow_right Henceforth victory depends on you. It will give you abundance and a prompt return to your fatherland.
Ett överflöd av litteratur, som jag ska översätta och analysera.
subdirectory_arrow_right An abundance of literature, which I shall have translated and processed.
Numer, av alla sorters anledningar, har jag en vag känsla av mening... och kan tänka på mig själv som en liten del i Guds överflöd... som innefattar allt.
subdirectory_arrow_right Now, for all kinds of reasons, I have a vague sense of meaning and can think of myself as a small part of God's abundance, which includes everything.
I Amerika har de sånt överflöd på järn att de inte gitter stjäla ens filspån.
subdirectory_arrow_right In America there is such an abundance of iron that no one steals as much as a track.
Det finns ett överflöd av bly i allt vi äter.
subdirectory_arrow_right There is an overabundance of lead in all the things we eat nowadays.
Den som lever i den rätta tron, han får rökelse och myrra smetat på tandköttet i överflöd, och han ska dväIjas i Guds boningar i sex månader med förtur vid eventuell försäljning.
subdirectory_arrow_right He that abideth in truth and will have frankincense and myrrh smeared on his gums in abundance, and he shall dwell in the house of the Lord for six months with an option to buy.
Till skillnad från de flesta planeter har ni vatten i överflöd.
subdirectory_arrow_right Unlike most planets, ours included Earth is blessed with an abundance of it.
Tid är inte något vi har i överflöd.
subdirectory_arrow_right Mr La Forge, time is one thing we do not have in abundance.
De egenskaper som uppväger det har ni i överflöd.
subdirectory_arrow_right There are other important qualities that you have in abundance.
Det var egenskaper som området hade i överflöd.
subdirectory_arrow_right Both were skills the neighborhood had in abundance.
Sånt finns i överflöd i Tokyo, där känner man verkligen att man lever.
subdirectory_arrow_right Those things exists in abundance in Tokyo, you really feel you're alive there.
Och jag tänker att du kanske inte fick uppleva ett överflöd av skolning.
subdirectory_arrow_right And I'm thinking you weren't burdened with an overabundance of schooling.
Och jag tänker att du kanske inte fick uppleva ett överflöd av skolning.
subdirectory_arrow_right I'm thinking you weren't burdened with an overabundance of schooling.
Ni kommer att få se oss göra vad vi är bäst på och det är passande marknadsföring finansiera utbildnings program som vi gör i stort överflöd får vi ut information till föräldrar så vi kan lösa problemen det är vad vi gör i matindustrin
subdirectory_arrow_right You're going to see us do what we do best, and that is market appropriately, finance education programs, as we're doing in a great abundance, getting good information out to parents so we can solve the problem. That's what we do in the food industry.
Gravida kvinnor står för liv, överflöd och sex!
subdirectory_arrow_right Because pregnant women are about life, abundance, and sex!
Fader moder Gud, vi ber om din välsignelse... för dessa underbara vigselringar... att de kommer att bli en symbol för Adam and Steve... av deras gemensamma hälsa och lycka, styrka och mod, glädje och frid, överflöd och rikedom,
subdirectory_arrow_right Father Mother God we ask just now for your blessing... on these beautiful wedding rings... that they may symbolize for Adam and Steve... in their union health and happiness, strength and courage, joy and peace, abundance and prosperity,
Min råkade bara ha ett överflöd.
subdirectory_arrow_right Mine just happened to have an overabundance.
Hon har ett överflöd av empati.
subdirectory_arrow_right If anything, she suffers from an overabundance of empathy.
Vishet och genialitet, kommer sällan i jämlikt överflöd.
subdirectory_arrow_right Well, wisdom and genius rarely present in equal abundance.
Och längs vägen har sötvattnet bidragit till ett överflöd av liv på jorden.
subdirectory_arrow_right And all along the way, their fresh water has brought life and abundance to planet Earth.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar