Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överflödig på engelska

— översättning och exempelmeningar

superfluous

Men den är överflödig.
subdirectory_arrow_right But it's superfluous. It's What is it?
lägg till

Exampel meningar till överflödig

Om han insisterar på att svara sina egna frågor, är vittnets närvaro överflödig.
subdirectory_arrow_right After all, if he insists on answering his own questions, the presence of the witness would seem superfluous.
Hela skiten är jävligt överflödig.
subdirectory_arrow_right The whole goddamn thing's redundant.
Ni är överflödig, professorn.
subdirectory_arrow_right And you are redundant, Professor.
Efter det kommer han, liksom ni, att bli... överflödig.
subdirectory_arrow_right After which, he, like yourselves, will become... redundant.
Men den är överflödig.
subdirectory_arrow_right But it's superfluous. It's What is it?
Jag har inte rört dig sen du visat hur överflödig du tycker att jag är!
subdirectory_arrow_right I don't even try to touch you, since you made it abundantly clear just how unnecessary you consider me to be!
Jag rymmer ingen överflödig data.
subdirectory_arrow_right I'm not programmed with superfluous data.
Jag är en kinematisk överflödig, biomekanisk demonoid, konstruerad av Maggie Walsh.
subdirectory_arrow_right I'm a kinematically redundant, biomechanical demonoid, designed by Maggie Walsh.
Ytterligare bevis på att clowndräkten är överflödig.
subdirectory_arrow_right And yet further proof that the clown costume is redundant.
Men sedan kom dom ut med bultpistolen och då blev den överflödig.
subdirectory_arrow_right Then the bolt gun came out. It became redundant.
Fixa skadade män med nya organ gör min pansarforskning överflödig.
subdirectory_arrow_right Fixing wounded men with new organs... makes my armor research redundant.
Det är du som är överflödig.
subdirectory_arrow_right You're the one who's redundant.
Pröva överflödig.
subdirectory_arrow_right Try superfluous.
Dess förmåga att ta back-up på data är oerhört överflödig.
subdirectory_arrow_right Its ability to back up data is incredibly redundant.
En överflödig fanfar, herr Blazanov, då vi tre är ensamma.
subdirectory_arrow_right A superfluous trumpeting, Mr. Blazanov, as we three are alone.
Men jag tänkte att min fråga kanske ändå inte är överflödig.
subdirectory_arrow_right But I thought, even so, that would not necessarily make my question redundant.
Överflödig.
subdirectory_arrow_right Redundant.
Du är överflödig, och det är det värsta man kan vara.
subdirectory_arrow_right You are redundant. Continue north 2.4 miles and then east. And it's a horrible quality.
Anledningen till att jag kanske inte alltid öppnar mig för dig är överflödig.
subdirectory_arrow_right Maybe the reason I don't always open up to you is because it's redundant.
Skrattet demonstrerar redan uppskattning, applåden förefaller överflödig.
subdirectory_arrow_right Laughing already demonstrates appreciation, the applause seems superfluous.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar