Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övergång på engelska

— översättning och exempelmeningar

crossing

Övergång från partikel till våglinje.
subdirectory_arrow_right Crossing from particle to wave, from the physical to energy.

transition

Det är bara en övergång.
subdirectory_arrow_right It's merely a stage of transition.
lägg till

Exampel meningar till övergång

De kristna säger att livet är en övergång till ett bättre liv.
subdirectory_arrow_right I understand the Christians say that death is but a transition to a better life.
Det är bara en övergång till en annan medvetandesfär.
subdirectory_arrow_right It is only a transition to a different sphere of consciousness.
Historien kommer att visa att den största tragedin i denna period av social övergång var inte indignerade ord och våldsamma handlingar av onda människor men den skrämmande tystnaden och likgiltigheten från de goda.
subdirectory_arrow_right History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the vitriolic words and the violent actions of the bad people but the appalling silence and indifference of the good people.
Det kan vara en olustig övergång. För mig och för männen i min närhet.
subdirectory_arrow_right It can be an uncomfortable transition, not only for me, but for the men around me.
Det var bara en övergång från vad jag var tidigare till vad jag lärt mig vara.
subdirectory_arrow_right It was merely a transition from what I used to be to what I learned to become.
Vi har inte längre kvar någon övergång att kämpaoss igenom.
subdirectory_arrow_right You know, there isn't any transitional battleground... left for us anymore.
Det ska vara en värdig övergång.
subdirectory_arrow_right It is supposed to be a dignified, inspiring transition for both humans and Minbari.
Ja, det blir en mjuk övergång.
subdirectory_arrow_right Yeah. It'll be a very smooth transition.
När hon påbörjar sin övergång skall vi bära minnet av henne...
subdirectory_arrow_right As she begins her transition, we promise to carry memories of her so that when we enter the...
Det är bara en övergång.
subdirectory_arrow_right It's merely a stage of transition.
Han brottas med en svår övergång.
subdirectory_arrow_right He's going through a very difficult transition.
Snälla. HERR hendricks försöker göra en svår övergång här.
subdirectory_arrow_right Please. mr. hendricks is trying to make a difficult transition here.
Thelma berättade om dina planer för din sista övergång.
subdirectory_arrow_right Thelma told me about your plans for your final transition.
Du talar om en övergång... från det mekaniska till det biologiska.
subdirectory_arrow_right You're talking about a profound transition from the mechanical to the biological.
Och när ni dör, för det ska ni göra... ska er övergång ske till ljudet av...
subdirectory_arrow_right And when you die, and die you shall... your transition shall be to the sound of...
Desto mer anledning för mig att göra en smidig övergång.
subdirectory_arrow_right All the more reason for me to make a smooth transition.
Jag var huvudansvarig för företagets övergång från KL5 till GR6-systemet.
subdirectory_arrow_right I was the point person on my company's transition from the KL5 to GR6 systems.
Döden är en bra övergång.
subdirectory_arrow_right That's a great transition.
Det är när Storbritannien fullgör sin övergång till den Europeiska Valuta Unionen.
subdirectory_arrow_right That's when Britain completes transition to the European Monitory Union.
Jag vet att det är osäkra tider... och att det har varit en svår övergång för Er.
subdirectory_arrow_right I know these are uncertain times... and this has been a difficult transition for you.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar