Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övergrepp på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till övergrepp

Juridiken har metoder för att ta itu med den sortens övergrepp.
subdirectory_arrow_right I may add there are proper judicial remedies for such abuses.
Jag vet att han har begått övergrepp mot underordnade och klienter.
subdirectory_arrow_right But I do know that he's abused both his subordinates and our clients.
Jag kommer att göra allt för att skydda honom från detta övergrepp mot denna förolämpning!
subdirectory_arrow_right I promise you, Sir Evelyn Blount, that I will do all in my power... to protect him from this abuse. This insult.
Till exempel, om en pojke utsätts för övergrepp av modern eller fadern, glömmer den ursprungliga...
subdirectory_arrow_right For instance, if a boy is molested by his mother or abused by his father, the original...
Om han skulle sälja narkotika eller ägna sig åt övergrepp mot barn...
subdirectory_arrow_right But what if he decided to sell drugs at his home or engage in child abuse?
Utsattes de för sexuella övergrepp som barn?
subdirectory_arrow_right Is it true they were sexually abused as children?
Har du sett tecken på rituella övergrepp?
subdirectory_arrow_right In your counseling, you've found no evidence of any past ritual abuse?
Advokaten sa att han utsatts för övergrepp som barn.
subdirectory_arrow_right His lawyer claimed he'd suffered child abuse.
Mycket förbryllande för jag har här en akt från Chicagopolisen som säger att Michael O´Donell under två veckor pratade med byråns chef och beskrev sexuella övergrepp begångna av ärkebiskop Rushman.
subdirectory_arrow_right That's confusing because a document from the Chicago Metropolitan Police says that Michael O'Donnell spoke to the supervisor for two weeks, explaining sexual abuse he suffered at the hands of Archbishop Rushman.
Det hon utsattes för när hon var en goa'uld var ett fruktansvärt övergrepp.
subdirectory_arrow_right What she suffered on her world and while being a Goa'uld was incredible abuse.
Illa samma ålder, inget sexuellt övergrepp.
subdirectory_arrow_right Illa same age, no sexual abuse.
Övergrepp?
subdirectory_arrow_right Yes. Abuse?
Styvfadern... fanns det några tecken på övergrepp?
subdirectory_arrow_right Were there any indications of any sort of abuse?
Sa att de sexuella övergrepp Gish varit utsatt för, orsakat allt. Det gamla vanliga skitsnacket.
subdirectory_arrow_right Said that a life of sexual abuse drove him to do these things and, you know, what ever the fuck.
Den värsta möjliga fiende här nere men allt utom en liten detalj, en bred tomhet förlåter mina övergrepp,
subdirectory_arrow_right The worst possible enemy down here but all except a slight detail, a wide emptiness forgives my excesses,
Vi har en kille som ger sig på minderåriga prostituerade, en lärare som förgriper sig på barn, och ett offer av sexuellt övergrepp vad är mer än troligt än att han har blivit en missbrukare själv.
subdirectory_arrow_right Tells us, we got a guy soliciting under-age prostitutes, a teacher messing with kids, and a victim of sexual abuse who more than likely may have become an abuser himself.
Antingen är det övergrepp eller inte.
subdirectory_arrow_right Either it's abuse or it's not abuse.
Dessa är oftast unga vuxna har blivit utsatt för övergrepp som barn hade kränkningen hade faktiskt orsakat en genetisk förändring i hjärnan detta var frånvarande i hjärnorna på de människor som inte hade blivit utsatta för övergrepp.
subdirectory_arrow_right These are usually young adults had been abused as a child, the abuse actually caused a genetic change in the brain that was absent in the brains of people who had not been abused.
I filmens början har Danny blivit slagen, men även sexuella övergrepp antyds.
subdirectory_arrow_right At the beginning of the film, Danny's been physically abused. But there's a suggestion that he's been sexually abused as well.
Offer för övergrepp skyddar ofta gärningsmännen.
subdirectory_arrow_right Victims of horrific abuse are often protective of their abusers.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar