Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överhängande på engelska

— översättning och exempelmeningar

immediate

Faran verkar inte överhängande.
subdirectory_arrow_right She seems to be in no immediate danger.

impending

Ett överhängande frånfälle har den effekten.
subdirectory_arrow_right Impending demise has that effect.

imminent

Överhängande hot, V2 över New York, städer i ruiner.
subdirectory_arrow_right Imminent Threats, V2 over New York, cities of ruins.
lägg till

Exampel meningar till överhängande

Men tyskarna lär också kraftsamla. Så ett slag större än det i onsdags tycks överhängande.
subdirectory_arrow_right Another rumour says the Germans are bringing up reinforcements, so a naval battle even greater than Wednesday's is imminent.
Paragraf 101: Äktenskap vid överhängande livsfara.
subdirectory_arrow_right Article 101. Marriage in imminent risk of death.
Ingen vet hur överhängande hotet är.
subdirectory_arrow_right There is no further official word as to the exact imminence of the threat.
Offensiv är överhängande
subdirectory_arrow_right The offensive is imminent
Demokraternas ledare sa att eftersom krig är överhängande... är det viktigt att stå bakom presidenten.
subdirectory_arrow_right The Democratic majority leader said today that since war appears imminent, it is important that we stand behind the President.
Jag stod inför en överhängande epidemi.
subdirectory_arrow_right I was faced with an imminent epidemic.
Skrovbrott är överhängande.
subdirectory_arrow_right Hull breach is imminent. Hull microfractures are present in zones one, two, three and four.
Skrovbrott är överhängande.
subdirectory_arrow_right Hull breach is imminent.
Fullständig genetisk återgång överhängande.
subdirectory_arrow_right Complete genome recovery is imminent.
De skulle inte föreslå det om inte hotet var överhängande.
subdirectory_arrow_right He believes this isn't a call they would make unless the threat was imminent.
Ni har fått höra av en respekterad journalist att det föreligger ett överhängande terroristhot mot vårt land.
subdirectory_arrow_right You've been told by a well-respected member of the press, Mr Ron Wieland, that there is an imminent terrorist threat levelled against this country.
Under ett överhängande biohot.
subdirectory_arrow_right While there's an imminent bioterrorist threat.
Vi vet inte om det är överhängande.
subdirectory_arrow_right We don't know that it's imminent, David.
Ett bestämt slag är överhängande.
subdirectory_arrow_right A decisive battle is imminent.
Han är distraherad av den överhängande livsfaran.
subdirectory_arrow_right He's just distracted, that's all, by, you know, imminent death.
... han är ett överhängande hot emot samhället.
subdirectory_arrow_right He's an imminent threat to society.
Jorden står inför ett överhängande hot, och vi har vapnet som kan eliminera hotet.
subdirectory_arrow_right Earth faces an imminent threat, and we have a weapon that can eliminate that threat.
Gisslan är i överhängande fara.
subdirectory_arrow_right Look, the hostages are in imminent danger. They've confessed to killing.
De svävar i överhängande livsfara.
subdirectory_arrow_right These people are in imminent danger.
Så, som chef för Bygginspektionen, måste du förstå vilken enorm, överhängande risk det utgör när byggnaden är full med folk.
subdirectory_arrow_right Now, as the head of the Department of Building and Safety, you've got to realize what a huge, imminent risk that poses when the building is filled with people.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar