Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överhet på engelska

— översättning och exempelmeningar

powers

Romarbrevet 13: Den överhet som finns är förordnad av Gud.
subdirectory_arrow_right Romans 13 The powers that be are ordained by God.

authority

Den överhet som är, hon är skickad av Gud.
subdirectory_arrow_right For what authority there is has been granted by God.
lägg till

Exampel meningar till överhet

Var och en vare överheten som väldet haver underdånig ty ingen överhet är utan Gud.
subdirectory_arrow_right Everyone must bow down to the local authorities but no authority is without a God.
Den överhet som är, hon är skickad av Gud.
subdirectory_arrow_right For what authority there is has been granted by God.
Våra herrar kallas de människor som jämte våra föräldrar hava faderlig makt över oss såsom överhet, lärare och husbönder.
subdirectory_arrow_right Our lords are what we call the people, who in addition to our parents, have fatherly authority over us, such as clergy, teachers and landlords.
Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig.
subdirectory_arrow_right Look at Romans. Let every person be subordinate to the higher authorities.
All överhet som finnes är förordnad av Gud.
subdirectory_arrow_right For there is no authority, except from God.
Och jag vet, min herre... om ej lag och överhet det hindra..
subdirectory_arrow_right And I know, my lord, if law, authority and power deny not,
Han kräver att prästerskapet hänger sig till kungens vilja och sekundär överhet.
subdirectory_arrow_right He is demanding that the clergy submit themselves totally to the King's will and to secular authority.
Jag har alltid haft svårt med överhet.
subdirectory_arrow_right I've always had a bit of trouble with authority.
Jag svor på att du aldrig skulle ifrågasätta hans överhet igen.
subdirectory_arrow_right I swore to him you'd never challenge his authority again.
Romarbrevet 13: Den överhet som finns är förordnad av Gud.
subdirectory_arrow_right Romans 13 The powers that be are ordained by God.
Folk vill ha en överhet som berättar för dem hur man ska värdera saker... men de väljer denna överhet, inte baserat på fakta eller tidigare resultat.
subdirectory_arrow_right People want an authority to tell them how to value things but they choose this authority not based on facts or results.
De hålls vandring på om några Halv-zombie halv-man med telekinetic överhet.
subdirectory_arrow_right They kept rambling on about some half-zombie half-man with telekinetic powers.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar