Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överinseende på engelska

— översättning och exempelmeningar

supervision

Under mitt överinseende, förstås.
subdirectory_arrow_right Under my supervision, of course.
lägg till

Exampel meningar till överinseende

Det här fyndet ska ställas under United Planets överinseende.
subdirectory_arrow_right Dr. Morbius, a scientific find of this magnitude has got to be under United Planet supervision.
Under mitt överinseende, förstås.
subdirectory_arrow_right Under my supervision, of course.
Med er tillåtelse och under familjens överinseende.
subdirectory_arrow_right With your permission, and under the supervision of your family.
Under mitt personliga överinseende?
subdirectory_arrow_right Under my close, personal supervision?
Under mitt överinseende och ledning... och med hjälp av ett nytt mirakelmedel: Expectane... kommer snart dr Alexander Hesse som tillhör min personal... att föda ett barn som han själv burit.
subdirectory_arrow_right Under my personal guidance and supervision and with the aid of a new wonder drug, Expectane Dr. Alexander Hesse of my staff will be arriving shortly to give birth to a child he has himself carried to term.
Domaren gick med på att släppa dig under mitt överinseende.
subdirectory_arrow_right I've spoken to the judge, and he's agreed to release you under my supervision.
Du gör det på sjukan, under doktorns överinseende.
subdirectory_arrow_right You'll do this in Sick Bay under the Doctor's supervision.
Du sörjer, så det är bäst att du inte gör några trollformler utan överinseende.
subdirectory_arrow_right You're grieving, so it might be wise to take a break from doing spells without supervision.
Lnte utan doktorns överinseende. Han är urkopplad.
subdirectory_arrow_right You should not attempt to do so without the Doctor's supervision.
Fast flyktingarna befann sig i Hongkong stod de under FN:s överinseende.
subdirectory_arrow_right The fact remains that although these refugees were housed in Hong Kong... they were under the supervision of UN officers.
Höll du fest för en massa galna min deråriga utan vuxet överinseende?
subdirectory_arrow_right Is that what there was, son? A bunch of underaged kids running around through our house, no adult supervision?
Alla data överförs till vår anläggning och forskningen fortsätter under mitt överinseende.
subdirectory_arrow_right All data will be transferred to this facility and the research will continue under my personal supervision.
Ingen nej. som jag sa, ger jag bara honom för att se Stan under detta tak, under mitt överinseende.
subdirectory_arrow_right No no. like I said, I only allow him to see Stan under this roof, under my supervision.
För allas hälsa, hålls ni i karantän i detta kapell under överinseende av syster Margot.
subdirectory_arrow_right For the sake of everyone's health, you will be quarantined in this chapel under the supervision of Sister Margot.
Jesse var kapabel att arbeta under mitt överinseende.
subdirectory_arrow_right Jesse was capable of working under my supervision.
Den sista fasen av projektet tillåter objektet att bli släppt under överinseende av en vårdares omsorg.
subdirectory_arrow_right The final phase of the project allows subjects to be released under the supervision of a guardian's care.
Då gör vi det under överinseende.
subdirectory_arrow_right Well, we'll let it run its course under proper supervision.
Det är kul att kunna säga: Titta vad en liten grupp människor utan vuxet överinseende kan göra om de väl bestämmer sig.
subdirectory_arrow_right It's the fun of being able to say look what a little group of people with no adult supervision can do if they put their minds to it.
Ta hit honom och låt den kungliga militärpolisen förhöra honom här under ert överinseende.
subdirectory_arrow_right I want you to bring him here and allow the Royal Military Police to interrogate him under your supervision.
S överinseende utsattes interner för våld.
subdirectory_arrow_right Supervision, detainees would be slapped and grabbed; deprived of sleep; forced onto liquid diets;
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar