Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överläggning på engelska

— översättning och exempelmeningar

deliberation

Ber du mig om en överläggning här?
subdirectory_arrow_right Are you asking me for a deliberation here?
lägg till

Exampel meningar till överläggning

Efter fyra dagars överläggning...
subdirectory_arrow_right After 4 days of deliberations...
Agent Hardys överläggning är snart avslutad.
subdirectory_arrow_right Agent Hardy's deliberations will soon be completed.
Det finns ingen anledning att lämna dig utanför vår överläggning.
subdirectory_arrow_right But there's no reason to exclude you from our deliberations.
Överläggning...
subdirectory_arrow_right Deliberations in the case
Kha'Rihar avslutat sin överläggning.
subdirectory_arrow_right The first circle of the Kha'Ri have concluded their deliberations.
Juryns överläggning kan börja.
subdirectory_arrow_right Jury members, you may begin your deliberations.
Jag antar att ert folk har överläggning.
subdirectory_arrow_right I take it your people have union counsel?
Jag kommer att ge er instruktioner, varpå vi gör uppehåll för lunch. Därefter börjar er överläggning.
subdirectory_arrow_right I will give you some instructions, after which we will hold a recess and then you will begin deliberations.
Jag tror inte att vi behöver någon enskild överläggning.
subdirectory_arrow_right We don't need to deliberate further on this.
När styrelsen har sin slutliga överläggning.
subdirectory_arrow_right When the committee makes their final deliberations.
Juryns överläggning...
subdirectory_arrow_right Oh, deliberate. Juries deliberate.
Jag ber om ursäkt för att jag kommer så sent, men kommittén har precis avslutat sin överläggning.
subdirectory_arrow_right I apologise for coming so late but the committee just completed its deliberations.
Det var den slutliga anklagelsen, vi kommer nu ha en överläggning.
subdirectory_arrow_right Very well. As that was the final charge, we will recess to deliberate.
Jag behöver ingen överläggning.
subdirectory_arrow_right I need no deliberation. I say we get this over with now.
Ber du mig om en överläggning här?
subdirectory_arrow_right Are you asking me for a deliberation here?
Överläggning.
subdirectory_arrow_right Strip clubs in the outer boroughs. Sidebar.
Rå frågan om den anklagade är skyldig har rätten, efter enskild överläggning, svarat ja.
subdirectory_arrow_right Raw question of the accused 's obligations has the right, after individual deliberation, answered yes.
Sökningen kommitté äntligen beslutat efter en hel del överläggning på Robert California för chefen läge...
subdirectory_arrow_right The search committee finally decided after a lot of deliberation on Robert California for the manager position...
Runt sex veckor plus slutanföranden och överläggning.
subdirectory_arrow_right It'll run around six weeks plus summations plus deliberation.
Jag har beslutat efter en överläggning att detta bör förbli så.
subdirectory_arrow_right I have decided after some deliberation that this should remain the case.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar