Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överlägsen på engelska

— översättning och exempelmeningar

superior

Överlägsen styrka i överkroppen och lår starka som bropelare.
subdirectory_arrow_right Superior upper-body strength, and quads like bridge supports.
lägg till

Exampel meningar till överlägsen

Sen förstod jag att du var överlägsen, mig och alla andra.
subdirectory_arrow_right Then I realized you were superior, to me and all the others.
Jag har trott att jag var överlägsen.
subdirectory_arrow_right The pride of being a superior human being.
De måste ha sprungit på en överlägsen japstyrka i gläntan.
subdirectory_arrow_right They must have run into a superior Jap force in the clearing.
När jag berättar, känner ni er överlägsen.
subdirectory_arrow_right You just want me to tell you all this so you can feel superior to me.
Men nu när du påminner mig var han på många sätt överlägsen Etienne.
subdirectory_arrow_right Though now that you remind me, he was in many ways superior to Etienne.
Så klok och överlägsen.
subdirectory_arrow_right So smart and so superior.
Jag minns morgonen sparkade mamman överlägsen i smalbenen.
subdirectory_arrow_right I remember the morning you kicked the mother superior in the shins.
En överlägsen hjärna.
subdirectory_arrow_right A brain of superior intellect.
Men han är överlägsen på ett under lägset vis.
subdirectory_arrow_right But he's so conceited. So superior in an inferior way.
Jag tror att temat blir konflikten mellan en överlägsen man och alla småaktiga krafter som försöker tycka ner honom, få honom att skapa nåt undermåligt, nåt de själva förstår.
subdirectory_arrow_right I think that the theme would be the conflict between one superior man and all the petty angry forces that try to tug him down, drag him down, make him settle for less than the best, something they can understand.
En framgångsrik kriminell hjärna är alltid överlägsen.
subdirectory_arrow_right The successful criminal brain is always superior.
Det gör er överlägsen. Er och era vänner.
subdirectory_arrow_right It makes you so superior, you and all your friends.
Jag hade fått order att angripa en överlägsen flottstyrka.
subdirectory_arrow_right My mission was to engage an enemy of greatly superior strength.
Bakom trädet och ser moraliskt överlägsen ut.
subdirectory_arrow_right Standing behind the tree looking morally superior.
Vida överlägsen.
subdirectory_arrow_right Much superior.
Om människan var överlägsen, varför överlevde han inte?
subdirectory_arrow_right If man was superior, why didn't he survive?
Med överlägsen taktik, Massachusetts-vett och skicklighet.
subdirectory_arrow_right By natural application of superior tactics, Massachusetts wit, and left-handed skill.
Men du måste veta att du är mentalt och fysiskt överlägsen mig och alla andra här.
subdirectory_arrow_right You must know that you're mentally and physically vastly superior to me or anyone else here.
Du är en överlägsen jävel.
subdirectory_arrow_right You are one superior son of a bitch.
En nation med en intelligens långt mer överlägsen än något vi känner till.
subdirectory_arrow_right A nation with an intelligence far superior to anything we know today.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar