Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överlåtelse på engelska

— översättning och exempelmeningar

release

Jag kommer inte att underteckna överlåtelse formuläret.
subdirectory_arrow_right I won't be signing the release form.

transfer

Du godkände ju inte nån överlåtelse.
subdirectory_arrow_right Right, 'cause you never authorized a transfer.
lägg till

Exampel meningar till överlåtelse

Överlåtelse...
subdirectory_arrow_right Transfer... ?
Men... överlåtelse av rättigheterna.
subdirectory_arrow_right Transfer of rights... ?
Du godkände ju inte nån överlåtelse.
subdirectory_arrow_right Right, 'cause you never authorized a transfer.
De här biljetterna är så bra... att vi måste skriva en överlåtelse.
subdirectory_arrow_right These tickets are so good... we have to sign a release.
Det är inte de tokigaste fallet av överlåtelse jag någonsin hört.
subdirectory_arrow_right It's not the craziest case of transference i've ever heard.
Jag måste ordna Wilsons överlåtelse dokument, vi får fortsätta senare.
subdirectory_arrow_right I've got to work on wilson's transfer papers, so we're gonna have to schedule debriefing for later.
Valencia ligger i Spanien så en sådan överlåtelse måste även godkännas av kungen.
subdirectory_arrow_right Since Valencia is in Spain, such a transfer must also receive the approval of the king.
En överlåtelse?
subdirectory_arrow_right A transfer?
Du sätter fortfarande för en överlåtelse här nere, arbeta olika fall kanske?
subdirectory_arrow_right You still put in for a transfer down here, work different cases maybe?
Trots det, hon kan inte åka om inte vi är överens om överföringen genom... att underteckna detta överlåtelse formulär.
subdirectory_arrow_right Nevertheless, she can't go unless we agree to the transfer, by, um... signing this release form.
Detta överlåtelse formulär om det signeras eller inte, är på din diskretion.
subdirectory_arrow_right This release form, whether it's signed or not, is at your discretion.
Jag kommer inte att underteckna överlåtelse formuläret.
subdirectory_arrow_right I won't be signing the release form.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar