Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överlever på engelska

— översättning och exempelmeningar

survive

Överlever ni dygnet, så pratar vi.
subdirectory_arrow_right Survive the next 24 hours, we'll talk.

surviving

Överlever i naturen här i trädgården.
subdirectory_arrow_right Surviving the elements, here in the backyard.

live

Överlever du om jag går till jobbet?
subdirectory_arrow_right Are you going to live if I go to work?
lägg till

Exampel meningar till överlever

Kanske för att jag vill befinna mig nära döden för när jag överlever känner jag mig så levande.
subdirectory_arrow_right There are a lot of reasons, I don't know. Maybe to do something that brings you so close to the possibility of death and to survive it is to feel life and living so much more intensely.
Här ute är det de starka som överlever... och om ert djur inte kan välja sina egna kor... klarar han inte att leva här.
subdirectory_arrow_right Madam, out here it's the fit that survive... and if that creature of yours cannot select his own cows... he is not fit to live here.
Överlever man här, får man evigt liv.
subdirectory_arrow_right You survive the Nam, you get to live forever.
Den som överlever i New York överlever här också.
subdirectory_arrow_right Anyone who can survive in New York can survive here. We'll starve to death.
Jag har sju levande prover som inte överlever baryonsvepet...
subdirectory_arrow_right I have living tissue samples that won't survive the baryon sweep.
En pojke som inte överlever ensam, ett naturens misstag vägt mot tusentals av våra människors liv.
subdirectory_arrow_right One boy who cannot survive on his own, one of nature's mistakes, weighed against the lives of thousands of our people.
Om vi överlever det här, om vi överlever natten... så har vi ett problem med Locke.
subdirectory_arrow_right If we survive this, if we survive tonight... we're gonna have a Locke problem.
Om Button överlever och klarar oss överlevandes från Baxter, så svär jag på att det ska finnas ett hem där han kan sova istället för den kalla prärien.
subdirectory_arrow_right If Button lives and we survive Baxter, I swear I aim to see to it there's a home he's sleeping in instead of the cold prairie.
Annars överlever det inte utanför kroppen.
subdirectory_arrow_right The only way it'll survive outside a living body.
Om vi sticker och de åtta överlever så förstörs 33 liv.
subdirectory_arrow_right If we walk and those eight people survive, then 33 lives are destroyed.
Vi överlever genom att leva i skuggan.
subdirectory_arrow_right We survive by living in the shadows.
Om alla dör för att vi försökte krossa Bolaget och jag överlever... förattjagsjukanmäldemig... hurskajagkunnaleva meddet?
subdirectory_arrow_right If they all die because we tried to take down the Company and I survive because I called in sick how am I gonna live with myself?
Den som överlever hennes dödskyss kan hon leva lyckligt med.
subdirectory_arrow_right If she can find someone to survive her killer kiss, then she can live happily ever after.
Vi överlever genom att minnas. Men ibland överlever vi genom att glömma.
subdirectory_arrow_right We survive by remembering, but sometimes we survive by forgetting.
Om nån av oss överlever kommer vår historia att leva vidare.
subdirectory_arrow_right We only need one of us to survive for our story to live on. I like our odds.
Som konst, utbildning... Saker som för in Gud i samhället. Saker som överlever krig och hungersnöd, och som överlever tidens gång.
subdirectory_arrow_right We live in a world that is... striving for order, which is art, which is... learning, which is people creating something that will bring God's heart into their community, that will survive wars and famine,
Så klart, jag bodde ju aldrig i Los Angeles, så vi får se hur jag överlever det här.
subdirectory_arrow_right Of course, I've never lived in Los Angeles, so we'll see how I survive this.
Vi överlever, jag överlever.
subdirectory_arrow_right We'll survive. I'll survive.
Du är det bästa beviset på att barn överlever allt!
subdirectory_arrow_right You're living proof that kids survive the worst things.
Tjejen överlever och kan vittna om att en miljardär sköt henne.
subdirectory_arrow_right Girl's gonna live. Live to testify how a billionaire shot her point blank in the stomach.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar