Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

övernaturlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

supernatural

Buck är inte på något sätt övernaturlig eller mystisk.
subdirectory_arrow_right You know, there's nothing supernatural or mystic about Buck.
lägg till

Exampel meningar till övernaturlig

Nej, musiken var inte övernaturlig.
subdirectory_arrow_right Earth tremors? As a matter of fact, I don't think it is anything supernatural. The self-starting music.
Buck är inte på något sätt övernaturlig eller mystisk.
subdirectory_arrow_right You know, there's nothing supernatural or mystic about Buck.
För tre år sedan var du övernaturlig.
subdirectory_arrow_right Now, three years ago, you was supernatural.
Utan en naturlig förklaring tror sig munkarna ana en övernaturlig makt?
subdirectory_arrow_right And because you can offer no natural explanation your monks suspect the presence of a supernatural force within these walls.
Jag har en övernaturlig kropps konstitution.
subdirectory_arrow_right I have a supernatural constitution.
Jag har en nästan övernaturlig känsla... för vägen under mina däck.
subdirectory_arrow_right I have an almost supernatural feel... for the road beneath my tires.
Få se... en jättelik, övernaturlig hämnare.
subdirectory_arrow_right Let me guess. Giant, menacing, supernatural form. Kind of like a bat.
I grund och botten, Alice... Om det är någon som försöker skada dig övernaturlig eller ej så måste han ta oss först.
subdirectory_arrow_right The bottom line, Alice... if anybody's trying to hurt you... supernatural or not... they're going to have to go through us first.
Det är en övernaturlig händelse att hon kommer hit.
subdirectory_arrow_right It's a supernatural event for her to come down here amongst us.
Skorpionen vill förena sig med en övernaturlig varelse.
subdirectory_arrow_right To Scorpio, the idea of being joined... with a supernatural being is very important.
Ta inte illa upp men jag har svårt att tro att den mannen är övernaturlig.
subdirectory_arrow_right Worf, no offence, but I have trouble believing the man on deck eight is supernatural.
Det är en övernaturlig thriller.
subdirectory_arrow_right It`s a supernatural thriller.
Jag är övernaturlig.
subdirectory_arrow_right I'm a spirit of preternatural flesh.
Vi har att göra med nån ond övernaturlig skit.
subdirectory_arrow_right We dealing' with some evil supernatural shit here, man.
Och jag har en övernaturlig dråparstyrka.
subdirectory_arrow_right Plus, I do have that preternatural slayer-strength deal.
Varelsen i hans tunga, även om den är vidrig, besitter en övernaturlig kraft...
subdirectory_arrow_right The creature in his tongue, although a little disturbing, possesses a great supernatural power...
Och just där i det djupa dunklet syns inte träden tydligt det är en helt övernaturlig värld.
subdirectory_arrow_right And right there deep in the dark, the trees aren't clearly visible it's a completely supernatural world.
ACME Corporation jagar förbrilt efter Blue Monkeydiamanten en övernaturlig juvel med möjligheten att förvandla människor till apor och tillbaka igen.
subdirectory_arrow_right The ACME Corporation is in hot pursuit of the Blue Monkey diamond... a supernatural gem with the ability to turn people into monkeys... and then back again.
Du ska vara experten på ockult och övernaturlig historia.
subdirectory_arrow_right Look, you're supposed to be the expert on the history and beliefs of the occult and the supernatural--
Han var som en övernaturlig kraft.
subdirectory_arrow_right He was like an occultic force.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar