Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

överraskande på engelska

— översättning och exempelmeningar

surprising

Överraskande för många, mendefinitivtinteoförtjänat.
subdirectory_arrow_right Surprising to many, but definitely not undeserved.
lägg till

Exampel meningar till överraskande

Med tanke på Patsys hemska död är det knappast överraskande.
subdirectory_arrow_right And, given the grim circumstances of Patsy's death, it's hardly surprising.
Lite överraskande, med tanke på vad som hänt.
subdirectory_arrow_right Kind of surprising, in view of what's happened.
Vad är överraskande med det?
subdirectory_arrow_right What's surprising about it?
Ni använder då överraskande ord.
subdirectory_arrow_right You sure use surprising words.
Kanske inte överraskande...
subdirectory_arrow_right Not surprising perhaps...
För att avsluta livets bitterhet kan du välja mellan tre spännande och överraskande sätt att dö. De väntar bakom dörrarna du ser framför dig.
subdirectory_arrow_right To terminate the bitterness of life, you are entitled to select from three exciting and surprising forms of death, one of which awaits beyond each of the doors you see before you.
Det finns inget mer överraskande än en skoningslös attack.
subdirectory_arrow_right Nothing is more surprising than the attack without mercy.
Vad förskaffar mig det utomordentliga nöjet av detta överraskande besök?
subdirectory_arrow_right To what do I owe the extreme pleasure of this surprising visit?
Några av ryssarna knäböjde korsade sig och mumlade några böner, vilket var överraskande.
subdirectory_arrow_right E some Russians had kneel themselves, they had made the signal de a Cruz e had praid small conjuncts, what it was sufficiently surprising.
När en man är en mördare, mordbrännare, en fuskare och en fegis, är det knappast överraskande att han visar sig vara en lögnare också.
subdirectory_arrow_right When a man is a killer, arsonist, a cheat and a coward, it's hardly surprising if he turns out to be a liar as well.
Mer överraskande dock, är vad spektrografen plockade upp.
subdirectory_arrow_right More surprising, though, is what the spectrograph picked up.
Men efter år 1968 181 cm överraskande tillväxt på gamla dar, inte sant?
subdirectory_arrow_right But after 68, 181cm Surprising growth in the old days, right?
Det har varit en ny och överraskande utveckling...
subdirectory_arrow_right There has been a new and surprising development...
Den förmedlar att det finns nya och överraskande saker i Flinttrakten.
subdirectory_arrow_right Letting people know there are some new and surprising things in the Flint area.
Överraskande, va?
subdirectory_arrow_right Surprising, huh?
Överraskande. med tanke på ditt tidigare liv.
subdirectory_arrow_right Surprising, given your prior involvement.
Det är överraskande. Liket dränktes ju i bensin flera gånger. Cyanid dunstar väldigt fort, så det är förvånande.
subdirectory_arrow_right I find this a little surprising if there was great heat for some time, as there was petrol was poured more than once on the body for cyanide evaporates very quickly, and I'm a little surprised at that.
Som vi har spenderat med varandra har varit... häpnadsväckande överraskande lustfyllda överraskande.
subdirectory_arrow_right That I've spent with you have been amazing, surprising, joyful, surprising.
Det var överraskande.
subdirectory_arrow_right It was surprising. I was really surprised.
Säg inte överraskande och oundvikligt.
subdirectory_arrow_right It just has to be surprising... Don't say surprising and inevitable.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar