Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

översätter på engelska

— översättning och exempelmeningar

translate

Översätter den fortfarande inte?
subdirectory_arrow_right That thing still won't translate to English, eh?

translating

Översätter du det rätt?
subdirectory_arrow_right Are you sure you're translating correctly?
lägg till

Exampel meningar till översätter

Ja, jag översätter era önskemål.
subdirectory_arrow_right Yes, Puma, I'll translate your wishes.
Ni översätter om de inte förstår.
subdirectory_arrow_right And you'll translate if they don't understand.
Vi begär bara att du översätter några stulna Gestapodokument.
subdirectory_arrow_right All we ask of you is to translate some stolen Gestapo documents.
Skriv på engelska, så översätter vi till spanska.
subdirectory_arrow_right Write in English and we'll translate it.
Jag vill träffa mina vänner. Jag översätter inte ett ord till förrän...
subdirectory_arrow_right I wanna see my friends. I'm not gonna translate another word until...
Jag översätter ord, inte deras betydelse.
subdirectory_arrow_right I translate words, not their relevance.
Ni pratar och jag översätter.
subdirectory_arrow_right But... come on. You speak and I will translate if you want, okay?
Varje uppsnappat meddelande som du översätter, räddar hundratals liv.
subdirectory_arrow_right Every intercept you translate saves hundreds of lives.
Att du inte översätter... och sâ viftar jag runt med pistolen.
subdirectory_arrow_right Why don't you translate... and I'll wave the gun around.
Jag översätter dessa inskriptioner som Daphne fann.
subdirectory_arrow_right I'll translate these inscriptions Daphne found.
Varför översätter du inte detta:
subdirectory_arrow_right Why don't you translate this:
När han knappar in det, översätter datorn.
subdirectory_arrow_right After he inputs, the computer will translate it.
Därför översätter jag när vi pratar ryska.
subdirectory_arrow_right Which is why, when we speak russian, i translate for you.
Brevet är på tyska, men jag översätter.
subdirectory_arrow_right It came in today's mail. German, but I'll translate:
Vilket är varför jag har installerat ett program som översätter det mesta.
subdirectory_arrow_right Which is why I've installed an interface to translate a lot of the readouts.
Hon sa det genom spinnandet som jag översätter.
subdirectory_arrow_right ... that speaks to her. She told me through her purrs, which I can translate.
Dr Michael översätter.
subdirectory_arrow_right Doctor michael will translate.
Hur ska det gå när du inte översätter?
subdirectory_arrow_right What happens when you ain't around to translate?
Jag vet att jag är oönskad här och jag vill inte vara här heller... Vi vill att du översätter en sak.
subdirectory_arrow_right I know I'm the last person you want to see, and I'm not comfortable either, but we need you to translate something.
Jag översätter verktygsmanualer från tyska till norska.
subdirectory_arrow_right I translate tool manuals from German to Norwegian.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar